Dear Smiley:)

March 12, 2013 Nassirk23 3

Dear  Smiley, It’s been 28 months already and it has not been an easy journey for the two of us.  Tears and  sleepless nights  witnessed  […]

Don’t Say Goodbye (Part I)

February 27, 2013 Nassirk23 3

“Hindi-hindi na ako iibig sa isang katulad mo, Alfred! Manloloko! Makarma ka sana..grrrrr! ” ito ang mga katagang nabitiwan ni  Wena habang panay  punas sa mga […]

Don’t Say Goodbye (Part 2)

February 27, 2013 Nassirk23 7

Unang araw ng klase sa Unibersidad na pinapasukan ng magkasintahan. Makikitang lahat ng estudyante ay excited sa first day high nila.  Maraming bagong mukha sa University, habang makikita mo ang seniors na masayang nakikipag-kuwentuhan sa mga freshmen.  Pero naging iba ito sa sitwasyon ni Wena, ang  […]