Batayan

August 21, 2012 shebangsandsherocks 0

Ang batayan ko sa isang tao ay hindi tulad ng batayan ng iba. Humahanga ako sa mga magulang ng mga nag-aaral ng nursing atbp. Yung […]