Counsels to Youth

September 30, 2012 shallom 10

According to some experts sixty years of life is considered to be the longest nowadays, and if you reach seventy to eighty it’s a blessings […]

Lilipas Din ang Unos

September 27, 2012 shallom 0

Balisa si Estella ng hapong iyon, malaki ang problema na kaniyang dinadala.  Magkokolehiyo na kasi ang kaniyang panganay, subalit wala siyang pang matrikula, dalawa pa […]

Ang Tamang Landas

September 27, 2012 shallom 0

Bata pa lamang si Madel ay naramdaman na niya ang kakaibang damdaming iyon, ang kabog sa kanyang dibdib kapag nakikita ang magandang kapitbahay na si […]