Her Daunting Secrets…

January 24, 2017 Serene 39

She was battling between the indecency of confusion and having a sane reasoning amidst all the fantasies that have been circling and continuously roaming inside […]

Ang Dulo at ang Wakas

November 24, 2016 Serene 0

Sa pagkukubli ng kalungkutan sa iyong mga mata ang hatid sa akin ay pagaalala. Alam ko, alam kong hindi ka maligaya. Alam kong sa kabila […]

Ikaw ang Pamagat

November 20, 2016 Serene 0

Isang unos ang muli’y nagbabadyang sumubok sa katatagan ng aking kasarinlan na kay tagal ko din namang ipinaglaban. Sa pagkakasapit ng pagkauhaw na likha ng […]

A notion to confess

September 17, 2016 Serene 5

Contemplating between the thought of telling you and submerging with the verity that I’m not looking at you as the same person as before.  The circumstances […]