Separation Anxiety

June 19, 2014 selyarosa 4

The nights won’t be the same again. I’ll be missing your tight hug and good night kisses and those little sweet nothings and crazy talks. […]

Salamat, Mr. V

September 28, 2013 selyarosa 1

Isang araw na naman ang nakalipas. Sa bawat araw na dumaraan ay unti-unti ko nang nakalilimutan ang mga bagay na dati ay parte na ng […]