Patawad

May 26, 2011 ragubalane 33

“Patawad”. Bukod sa “Mahal Kita” isa ito sa pinakagasgas at pinaka-inabusong salita na sinasambit ng mga tao. Ngunit sa kabila ng kasalanang nasa likod nito […]

No Image

Lihim

May 24, 2011 ragubalane 7

“Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat.” Isang lumang kasabihan na nakatanim pa rin sa utak ng bawat isa sa atin. Sa modernong panahong […]

Sila’y Bagong Bayani

May 24, 2011 ragubalane 27

Mahirap maging mahirap kaya napakaraming Pilipino ang ninanais mag-abroad para magtrabaho. Pansinin mo, halos lahat tayo ay may kamag-anak, kaibigan o kahit kakilala lang na […]

Gerontophobia

May 24, 2011 ragubalane 15

Gerontophobia – The fear of getting old. “Habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin hindi ko maiwasang umiling. Habang nagkakaedad ang mundo unti-unting nakikita […]

The Korean Invasion

May 18, 2011 ragubalane 33

Barely 50 years after the Korean War and the animosity between the two conflicting Korean countries may anytime spark…the Korean invasion figuratively conquers our nation. […]