Daraan Lang ang Pait

October 5, 2018 Pin.tig 0

Nasa isang bus terminal na naman ako. Uuwi ako sa probinsiya namin ngayon dahil gusto kong tumakas. Tatakasan ko ang isang mapait na pangyayari sa buhay […]