Lover’s Moon Chapter 3

December 30, 2014 Mrs. Purin 0

“Hey, hey, hey!” imbis na tumigil sa paglalakad ay lalong binilisan ni Marielle ang paglalakad. Alam niyang si Dane ang tumatawag sa kanya. Ayaw niyang […]