Malayo Man …Malapit Din!

January 3, 2012 Mommyjoyce 12

“Paano ba mapananatili ang pagmamahal na milya-milya ang pagitan?” Ito ay isang katanungan na dati-rati ay napakahirap tugunin. Magkasintahan, mag-asawa at mag-anak na kinailangang magkawalay […]

May PAKI Ka Ba????

January 3, 2012 Mommyjoyce 10

Sa aking paglalakad sa may paaralan, naulinigan ko ang awit na nagmumula sa mga batang tinuturuang kumanta. “Walang sinuman ang mabubuhay para sa sarili lamang…walang […]