Other woma (Photo credit: flakphot)

Hindi Ako Kabit

August 8, 2012 mhorette 4

Si May, galing siya sa broken family. Babaero ang kanyang ama; baluktot ang isip ng kanyang ina. Hiwalay ang kanyang mga magulang at nakisama sa […]