PRAKTIKAL

July 5, 2015 mat saclolo 0

MAS MAINAM NA ‘YUNG GUMAMIT AKO NG LUMANG SASAKYAN kung sa palengke lamang umiikot ang mundo ko at iwas pansin pa sa mga mata ng […]