Peer Pressure

June 6, 2014 Mary Adelleine J.Esic 0

Tapos na ang Summer, tapos na ang maliligayang araw ng mga estudyante, bagong kabanata naman ng buhay bilang mag-aaral ang haharapin. Magkababata kami ng aking pinsang […]

“Utang”

April 2, 2014 Mary Adelleine J.Esic 0

“Nabubuhay tayo sa Utang!” Mga katagang madalas kong naririnig sa kahit sinong taong nakahahalubilo; sino ba sa atin ang walang utang? Kahit pa mga elementaryang […]

Diplomang Papel

February 25, 2014 Mary Adelleine J.Esic 0

Bawat mag-aaral ay ito ang pinapangarap, nagsusunog ng kilay upang ito’y makamtan. Bawat magulang din ay nagsusunog ng balat upang matustusan ang pag-aaral ng anak […]