DEAR YOU

October 12, 2015 Orlie Jacob 0

You’re not alone. You’re special in the eyes of God. He wants you to see your worth, to appreciate the beauty of life and to […]

SA TAMANG PANAHON

September 19, 2015 Orlie Jacob 0

MARAHIL ay katulad mo rin ako na single, hopeless romantic o kaya’y naghahangad ng isang TRUE LOVE. O p’wede ring dahil nasaktan ka nang labis […]