Buhay Tate (America)

July 7, 2011 kimZzz16 43

Pagbaba mo nang eroplano ika’y tuwang-tuwa at sasabihing “salamat at nakaapak din ako sa America and I’m gonna live the American dream”. Makikitira ka sa […]