Sulat Para Kay Nanay

December 10, 2011 greneziur 28

Mahal Kong Inay, Marahil ay mahirap para sa inyong basahin ang liham kong ito, kaya naman pauna ko ng ibinilin kay Kuya ang pagbabasa nito. […]