Musings and Ramblings

April 21, 2011 DF Community 2

Yesterday, we celebrated Patricia’s graduation. Personally, I celebrated the 10th anniversary of my best-ever decision: EARLY RETIREMENT. You heard that , guys. Here is one […]

No Image

Man with one Word

April 20, 2011 DF Community 7

“Man with one Word”….. Ganito pa ba ang katangian ni Juan Dela Cruz? Kung iisipin natin, ang katangiang ito ay makikita natin nung panahon ng […]

After Ondoy

April 19, 2011 DF Community 7

Mahigit isa’t kalahating taon na ang nakakalipas mula ng dumaan ang bagyong Ondoy na nag-iwan ng malaking pinsala at nagbago sa buhay ng karamihan sa […]

No Image

Tanging Makabayan

April 18, 2011 DF Community 15

Anong linggwahe ang dapat na ginagamit ng taong may dugong Pilipino? Anong wika ang dapat niyang unahin? Ito ba ay ang wikang minana niya sa […]

No Image

Out-of-school Youth

April 18, 2011 DF Community 1

Generally, the youth is associated to individuals with the age brackets belonging to late teens and early 20s. Out-of-school youth are those who left learning […]

No Image

‘lang’

April 18, 2011 DF Community 2

Originally written in my friendster blog 2/28/09, with a few revisions. ——— I hate the word “lang.” I often hear it when people say “housewife […]