“Sumpa Kay Inay”

March 30, 2013 cluelezz417 1

Mataman na nakikinig ako ng musika  habang nagpapaantok sa mahigit labing-anim na oras na biyaheng pabalik sa Pilipinas. Hindi ko alintana ang sunod-sunod na pagpatak […]