Expired (Photo credit: anticareer)

Expired

July 31, 2012 bloggerwannabe 0

A week ago, dumating na ang araw na noon pa lang, alam ko nang ikalulungkot ko. Yes, dumating na ang expiry ko. Parang super lolo […]