Hindi Pasko Kung…

November 9, 2011 B Totanes 180

It was the early 199o’s.  The internet was young and a bunch Filipinos, early adopters of this new medium, mingled in this now-almost-forgotten area of the internet […]

Si Matthew

December 11, 2010 B Totanes 54

Naglalakad ako sa SM noong isang araw nang nakita ko ang isang kaherang binabalik ang pera ng isang maliit na bata. Hindi siguro lalampas ang […]

Si Tindeng Hilot

August 31, 2010 B Totanes 26

Matilde dela Cruz Pasco o mas kilala sa mga taga-Muntinlupa bilang Tindeng Hilot, ang pangalan ng aking lola. Isa sa mga sikat na matatanda, masasabi […]

Noon at Ngayon: Sabitan na ito ng medalya!

August 29, 2010 B Totanes 112

The Philippines has plenty of historical buildings still standing today. To me, this particular building really stands out as it has survived the test of time and war. I am going to make the photos speak for themselves.