“Araykupo! Mga Alaala ng Pagmamahal Ng Mga Magulang”

clueSa pagkakatulala ko ngayon at nag-iisip ng ideya ng mga iba’t-ibang bagay na umuukilkil sa utak ko ay saka ko naman naisip na, “Siguro kung bata pa ako ngayon….Ano kaya ang posibleng ginagawa ko imbes na nakatunganga ngayon?”

At bumabalik sa gunita ko ang mga ginagawa ko noon ako ay musmos pa lamang. At hindi ko maikakaila kung gaano ako kakulit na bata. Kaya naman sa madalas na kasutilan at katigasan ng ulo ko ay nakatatanggap ako ng iba’t ibang paraan ng pagdidisiplina mula sa magulamg ko.

Hindi lang siguro ako, kahit sinong bata nga raw ay may likas na kakulitan. Kahit saan mo sila dalhin talagang maglilikot sila kasi ito ang paraan nila para matuto o mapag-aralan ang mga bagay-bagay sa kapaligiran.

Ikaw anu-ano ang mga naranasan mong pagpaparusa ng mga magulang mo na natatandaan mo?

Una sa listahan na tandang-tanda ko pang pinakaultimatum na pagdidisiplina sa akin ng aking mga magulang ay ang pagluhod sa munggo o asin na nakataas pa ang dalawang kamay sa gilid ng halos buong maghapon. Iyong tipong hindi talaga ako kumikilos kasi kahit kaunting pagkilos mas tumutusok iyong mga munggo/asin sa tuhod at mas masakit. May mga walang kamatayang linya pa na, “Masakit? Masakit? Siguro naman magtatanda ka na!”

Sumunod ay ang pagpalo sa puwet gamit ang sinturon o kung anumang bagay na mahawakan ng mga magulang. Puwedeng walis tambo, walis tingting o patpat. Malas ko lang kung walis tambo solido talaga ang pagkakahoy, at suwabe kapag tumama sa puwet. Talagang hindi ka lang susuwertehin kung sobrang galit ng mga magulang ay kung saan-saan ka pa minsan matatamaan.

Naranasan ko na rin ang hindi mapapayagan na lumabas sa loob ng linggo o buwan. Iyong hindi mo maaaring makasama ang mga kaibigan mo, may oras na dapat ay nasa bahay ka na. Minsan ang masakit pa nito ay damay pati ang baon o anumang pera na nakalaan para sa iyo ay hindi rin ibibigay.
Dahil kapag hindi ka nakarating sa oras na ibinigay tiyak na katakot-takot na parusa ang mapapala mo.

Ang pinakanakakatakot na parusang naranasan ko ay ang ikulong sa banyo o kuwarto na madilim ng ilang oras. Talagang nagsisigaw ako sa takot at kapag pinagbuksan ako ay lahat ng paghingi ng tawad at pagmamakaawa kasabay na mangangako na hindi na uulitin ang pagkakamaling nagawa.

Ilang beses na rin na naparusahan ako sa pamamagitan ng mga simpleng hampas, pagsabunot (kaya lagi kong pinupusod ang buhok ko para hindi madaling mahablot), pingot (iyong dalawang tainga ay hahatakin paitaas na akala mo matatanggal na) at ang pinakamasakit ay ang mga pinong kurot kahit saan ka abutan.

Mapalad pa rin ako dahil hindi ko naranasan ang mahubaran o mapahiya ng sobra kapag dinidisiplina kasi tinitiyak ng mga magulang ko na nasa pribadong lugar kami.

Hindi rin mawawala ang mga pangaral at mahabang sermon kapag nailabas na ang galit sa pamamagitan ng mga nabanggit na pagpaparusa. Madalas na sasabihin ni Nanay o Tatay, “Anak, ang lahat ng ito ginagawa namin sa iyo kasi mahalaga ka at mahal na mahal ka namin. Gusto namin malaman mo na mali ang mga ginagawa mo. Matuto ka kung ano ang tama o mali sa mga kinilos mo. Ayaw namin na mapariwara ka at lumaking magiging salot ng lipunan o sakit ng ulo ng lahat!”

Pero minsan dahil sa sakit na dinanas, hindi na rumehistro ang katwiran na ipinapaliwanag ng mga magulang sa sakit sa katawan.

Pero masasabi kong epektibo ang pagpaparusa ng mga magulang sa kapanahunan ko, kasi mas matibay ang pagdidisiplina at pagtuturo ng mga kabutihang asal sa mga kabataan noon. Dahil alam ng bawat isa na hindi ka parurusahan kung hindi ka gumagawa ng kamalian. Laging mahalaga ang respeto at paggalang sa mga nakatatanda. Pagsunod sa magulang.

At dahil nasa modernong panahon na ngayon iba na ang kaisipan ang mga kabataan, mulat na sila agad sa iba’t ibang bagay at bihira na lang sa mga magulang ang nagagawang disiplinahin ang mga anak.

Sa ngayon, ano na ba ang paraan ng pagdidisiplina? Dahil maraming nagsasabi na madidisiplina naman daw ang mga bata kahit hindi gumagamit ng dahas o pananakit. Totoo nga kaya? Ano po sa tingin ninyo?