Ang Tunay na Diwa ng Isang Pamilya!

Ang magkaroon ka ng isang tunay na pamilya na may pagmamahalan ay napakalaking nang kayamanan na maituturing … Ang pagmamahal ng isang pamilya ay puwede mong matagpuan kahit sa hindi mo kadugo. Pero minsan  kahit kadugo mo o kapamilya mo, sila pa ang umaaboso sa iyo.

Ang pamilya na iyong kinabibilangan ang huhubog ng iyong pagkatao, sabi nga ” kung ano ang iyong tinanim, iyon ang iyong aanihin“(Kung may itinanim may aanihin) parang ako lang may kasabihan ‘yan ah! Isa lang ang nais iparating sa akin ng kasabihang iyan, kung pinunla mo sa iyong mga anak ang pagmamahal at respeto, ibabalik nila ito sa ‘yo! Napakalaki ng gampanin ng pamilya sa bawat isa sa atin, aminin man natin o hindi ang bawat gawi, pananalita, at ugali natin ay base sa pamilya nating nakagisnan.

Lumaki akong walang ina, walang ama at mga kapatid.. Hindi ko na matandaan ang mga panahon na kasama ko ang aking tunay na pamilya. Tanging mga taong umabuso sa akin ang tangi kong natatandaan sa kabila ng aking kamusmusan. Pasuin ako ng sigirilyo, paluin ng dos pordos na kahoy, paluhurin sa asin, isilid sa sako, palanguyin sa upuan, talian ang aking maselang parte ng katawan at palakarin nang hubo’t hubad sa daan sa simpleng kasalanan na aking nagawa dala na rin ng aking kabataan, pero kahit na wala akong kasalanan parang katuwaan na nilang gawin ito sa akin.. Limang taon  kong naranasan ang mga pasakit na ito sa mga taong tinuring kong pamilya na kung tutuusin naman ay kadugo ko sila.

Siguro nga sa lahat ng paghihirap ay may ginhawa at may isang anghel na nakalaan sa bawat isa sa atin. May isa akong malayong kamag-anak ang namasyal sa aking tinitirhan. Siguro’y hindi siya katulad ng aking mga tiyuhin na puro pagmamalatrato ang ginagawa sa akin. Nang makita ng aming bisita ang sugat ko sa paa na tagos hanggang sa talampakan (mula sa paso ng sigirilyo, trip nilang gawing astray ang katawan ko), nahabag siya sa akin. Pinagsabihan niya ang aking mga tiyuhin, at ako’y kanyang kukunin sa ayaw at sa gusto nila. Sapagkat matandang gulang ang babaeng aming bisita; na siya rin pala ay tiyahin ko (pinsan niya ang lola ko sa mother side) wala silang nagawa kundi ibigay ako. Sa wakas nakakawala na rin ako sa impiyernong lugar na ito..

Inuuwi niya ako sa kanilang probinsya. Dahil walang anak na lalaki ang aking pamilyang dinatnan, pati ang kanyang asawa ay tinanggap ako nang lubusan. Tinuring akong kapatid ng tatlong babae na anak nila.. Masaya akong namuhay kasama sila, tulong-tulong sa mga gawaing bahay, kung ano ang mayroon ng tunay nilang anak ganun din ang kanilang binibigay sa akin, materyal na bagay man o sa pag-aaruga nila sa amin.. Pinag-aral din nila ako sa parehong paaralan ng aking tatlong kapatid na babae (tinuring ko na po silang kapatid).  Masipag akong mag-aral, pero taglay ko ata talaga ang mahinang umintindi, kaya nang makatapos ako ng high school, sinabi ko lang sa aking tatay-tatayan na magpalaisdaan at maghayupan na lang ako.  Sinuportahan naman nila ako sa aking desisyon kahit gusto nila akong makatapos ng kolehiyo.

Sa aking pag-aalaga ng isda sa kabilang barangay, doon ko nakilala ang dalagang aking iibigin. Lalo akong nagsumikap na maghanap-buhay, upang mapakasalan ko aking minamahal. At hindi nagtagal kami ay nagpakasal.  Naroon pa rin ang suporta ng aking tinuring na pamilya. Habang ako’y nasa harap ng altar, umaagos aking mga luha. Dahil ito na ang umpisa ng pagbuo ko ng tunay kong pamilya. ‘yong masasabi kong akin talaga na may pagmamahalan at pagbibigayan!

Mabait sa akin ang Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan sa mga kamay ng mga mapagsamantala, lumaki ako sa pamilyang may pagmamahalan at marunong makipag-kapwa tao. Dahil sa kanila natuto akong magmahal at mangarap.. Iyan ang isang bagay na pinamalas sa akin ng mga umaruga sa akin. Nakapalaki ng impluwensya nila sa aking buhay at kung ano ang aking pagkatao sa ngayon, iyon ay dahil sila ang aking naging magulang at mga kapatid..

Simple lang naman ang pangarap ko, hindi materyal na bagay ang magpapasaya sa akin, kundi isang simpleng pamilya na may tatay, nanay, ate at kuya na puno ng pagmamahalan at respeto sa bawat isa.

Sa kasalukuyan ako’y may apat nang anak, dalawang lalaki at dalawang babae. Namumuhay nang simple, pero Masaya! Salat man sa material na bagay, umaapaw naman sa pagmamahalan kasama ko ang  TUNAY KONG PAMILYA…… ANG AKIN MISMONG PAMILYA!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.