Ang Tamang Landas

(Photo Credit: rightdirectionforme)
(Photo Credit:  rightdirectionforme)
(Photo Credit: rightdirectionforme)

Bata pa lamang si Madel ay naramdaman na niya ang kakaibang damdaming iyon, ang kabog sa kanyang dibdib kapag nakikita ang magandang kapitbahay na si Lorin. Mas gusto niyang makipag laro sa mga pinsang lalaki, mas gusto niya ang mga panlalaking damit, ewan niya pero di nya pinili na maramdaman iyon, kusa na lang itong bumalot sa buo niyang pagkatao.

Relihiyoso ang nilakhan niyang pamilya, turo ng simbahan mali ang maging tibo at masusunog daw sa impierno, ang babae daw mag pakababae at ang lalaki daw dapat mag pakalalaki. Sinikap niya na paglabanan ang nararamdaman, lagi siyang tumutulong sa simbahan, nakipag kaibigan at nakihalubilo sa mga babae, pero di siya masaya.

Kumuha siya ng kursong inhinyero, halos karamihan lalaki ang mga kaklase niya, ilan sa mga ito ang lumigaw sa kanya pero hindi sila ang gusto niya, si Lorin siya ang tibok ng puso at sigaw ng kanyang damdamin, nakatapos siya ng kolehiyo at nagkaroon ng maayos na trabaho, pero di pa rin siya masaya.

Sa pagsisikap na mapaglabanan ang damdamin ay nag asawa siya ng isa ring inhinyero, biniyayaan ng dalawang anak, ginawa niya ang lahat para maging mabuting ina at asawa. Lalo pa niyang pinag -igting ang pag punta sa simbahan at pagtulong sa mga mahihirap, ang buhay niya ay para lang buhay na pinatatakbo ng responsibilidad at paglaban sa damdaming sabi nila ay mali.

Dumating ang panahon na hindi na niya kaya, ipinagtapat niya ang lahat sa kaniyang asawa, sinabi niya na kailangan niyang lumayo at hanapin ang sarili, mabait ang kaniyang esposo at naunawaan siya nito. Pumunta siya sa Thailand at nagtrabaho bilang guro. Pag may panahon siya ay bumibisita siya sa gay bars, hanggang sa nakipag- relasyon siya sa isa ring babae na nakilala sa Thailand, kinalimutan ang kaniyang asawa at mga anak sa Pilipinas, pero di pa rin siya lumigaya, minsan tinangka niyang kitlin ang kaniyang buhay, salamat at di siya nagtagumpay.

Salamat sa Diyos at nakakilala siya roon ng mga kristiyanong kaibigan na tumulong sa kanya sa kaniyang pakikipaglaban, ipinadama ng mga ito na ang pakikipaglaban niya bagama’t mahirap, pag pala isinuko mo sa Diyos ang iyong sarili ay magiging madali ito. Nakipaghiwalay siya sa karelasyong babae, at malapit na ang flight niya tungo sa Pilipinas pabalik sa naghihintay na asawa at mga anak.

Masaya na ang kaniyang puso at payapa ang isipin, pagka’t alam niya na tinatahak niya ang tamang landas.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.