Ang Mga Utak Wangwang

Wangwang (Photo Credit: Annalyn.net)
Wangwang (Photo Credit: Annalyn.net)
Wangwang    (Photo Credit:    Annalyn.net)
Wangwang (Photo Credit: Annalyn.net)

Ang utak wangwang ay pag-iisip na makitid, mapurol, at mababaw, subalit mapagmataas, mapanghamak, at mapagmaliit sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Naglipana ang mga taong may ganitong utak, at makikita sila sa iba’t ibang larangan. Tunghayan ang pagiging mga utak wangwang nila:

1. Ginagawa nila ang Pilipinas bilang ang pinakamapanganib na bansa sa buong mundo.

Para sa mga utak wangwang, ang Pilipinas daw ang pinakamapanganib na bansa sa buong mundo, dahil ito raw ang bansa na nangunguna o numero uno sa buong mundo pagdating na sa paramihan ng mga krimen gaya ng pagpatay, pagnanakaw, panloloob, pandaraya, at iba pa. Kung nagkakasunod-sunod ang mga krimen, o kaya’y may isang naganap na karumal-dumal na masaker, mabilis pa sa alas kuwarto kung bigyan ng mga utak wangwang ng ganoong titulo ang Pilipinas.

Utak wangwang ang ganito dahil walang anumang batayan ang ginagawang pagluluklok sa Pilipinas sa ganoong titulo. Ang mga utak wangwang kasi ay hindi man lamang nagbabasa, nananaliksik, o kaya’y nag-iisip nang malaliman. Basta gumagawa na lamang sila agad ng ganoong hakahaka. Ganyan na kakitid, kapurol, at kababaw ang mga kukote nila.

Heto ang totoo:

Ang sampung bansa na may pinakamaraming naiulat na krimen noong 2009:

1. United States—11,877,218 naiulat na krimen

2. United Kingdom—6,523,706

3. Germany—6,507,394

4. France—3,771,850

5. Russia—2,952,370

6. Japan—2,853,739

7. South Africa—2,683,849

8. Canada—2,516,918

9. Italy—2,231,550

10. India—1,764,630

Pilipinas—101,798

Mga sanggunian:

http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/countries-with-highest-reported-crime-rates.html

http://www.abs-cbnnews.com/nation/01/01/10/crime-rate-63-percent-2009-pnp

http://www.nationmaster.com/graph/cri_tot_cri-crime-total-crimes

Ang Pilipinas ay wala sa 30 nangungunang bansa pagdating sa paramihan ng mga naiuulat na krimen nang taon ding iyon.

Hindi naman sa itinatanggi natin na may mga nangyayaring krimen sa ating bansa. Tanga at bobo lamang ang magsasabi na wala, dahil kitang-kita naman ng lahat na may mga nangyayari nga. Pero kung ang Pilipinas ay gagawin nang numero uno pagdating sa paramihan ng krimen at sa gayo’y ang pinakamapanganib nang bansa sa buong mundo, aba’y utak wangwang na iyan.

2. Pinalalabas nila na hindi raw naiuulat ang karamihan o lahat ng mga krimen sa Pilipinas.

Sang-ayon sa mga utak wangwang, hindi raw naiuulat ang karamihan o lahat ng mga nangyayaring krimen sa Pilipinas, dahil kurakot daw ang mga awtoridad. Bakit pa raw mag-uulat ng mga krimen ang mga tao kung kikikilan lamang sila ng mga pulis? Ito raw ang dahilan kung bakit mababa ang ranggo ng Pilipinas pagdating na sa paramihan ng mga krimen sa buong mundo. Kung iuulat at isasama raw ang karamihan o lahat ng mga krimen sa Pilipinas, ang Pilipinas na raw ang numero uno.

Utak wangwang na naman ang ganito dahil:

a. Kung ang mga simpleng awayan ng mga magkakapitbahay ay naibabaranggay, imposibleng hindi maiulat ang mga malalang krimen gaya ng pagpatay, pagnanakaw, panloloob, panggagahasa, at iba pa.

b. Sa dami ng mga usyusero’t usyusera, imposible ring hindi makarating sa mga kinauukulan ang ganoong mga malalang krimen.

c. Imposible ring kahit may nakabulagta nang bangkay sa harapan ng bahay mo, hindi mo pa rin iuulat iyon sa mga pulis, dahil kikikilan ka lamang daw ng mga ito.

d. Ang mga ninanakawang tindahan, bangko, at iba pang bahay-kalakal ay agad na iniuulat sa mga pulis ang anumang pagnanakaw sa kanila, dahil ang halaga ng mga ninakaw ay ibinabawas sa buwis na ibinabayad nila sa pamahalaan. (Hindi ito alam ng mga utak wangwang.)

e. Imposible rin na sa tuwing may isang mamamayan na mag-uulat sa presinto ng mga pulis, kikikilan na agad siya ng mga pulis. Ganyan na ba kababaw ang tingin ng mga utak wangwang sa ating mga awtoridad? Kung tatanungin naman sila kung saang presinto may pulis na nangingikil, wala naman silang maituro.

f. Imposible rin na sa Pilipinas lamang may mga krimeng hindi naiuulat, at sa ibang bansa, ang karamihan o lahat ng mga krimen ay laging naiuulat. Hindi sila perpekto; kaya, marami rin silang mga krimeng hindi naiuulat.

g. At kung may mga krimen man sa Pilipinas na hindi naiuulat, imposibleng umabot ang mga iyon sa mahigit isang milyon taon-taon. Tama bang sabihin na mahigit isang milyong kaso ng pagpatay, pagnanakaw, panloloob, panggagahasa, at iba pa ang hindi naiuulat sa ating bansa taon-taon? Utak wangwang iyan.

3. Lagi silang nahihiya sa ibang bansa at lahi sa tuwing may masasamang balita sa Pilipinas.

Ang mga utak wangwang ay halos mamatay na sa kahihiyan at halos wala nang maipakitang mukha sa ibang lahi at bansa sa tuwing may mga nangyayaring krimen, karahasan, iskandalo, at iba pang masasamang balita sa ating bansa, o kung may mga Pilipino na nakagagawa ng mga pagkakamali sa ibang bansa.

Utak wangwang din ang ganito dahil:

a. Hindi nila kayang isipin na walang perpektong tao, lahi, at bansa.

b. Hindi rin nila kayang isipin na dahil hindi perpekto, bawat tao, lahi, at bansa ay may mga pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, at kasiraan.

c. Hindi nila kayang isipin na dahil bawat tao, lahi, at bansa ay hindi perpekto, at may mga pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, at kasiraan, walang karapatan sa gayon ang sinumang tao, lahi, at bansa na hamakin, maliitin, at pagtawanan ang mga pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, at kasiraan ng iba pang tao, lahi, at bansa.

d. At ang ibang lahi at bansa ay hindi naman nahihiya sa ating mga Pilipino kung sila naman ang nakagagawa ng mga pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, at kasiraan.

Hindi naman sa sinasabi natin na porke ang ibang lahi at bansa ay may mga pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, at kasiraan, aba’y sige hayaan na lamang o hikayatin pa natin ang ating mga pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, at kasiraan. Utak wangwang din iyan.

Dapat, itama natin ang ating mga pagkakamali, ituwid ang ating mga kahinaan, punan ang ating mga pagkukulang, ayusin ang ating mga kasiraan, at hulihin at parusahan ang mga kriminal at iba pang lumalabag sa mga batas na nagtatakda ng katahimikan at kaayusan sa ating lipunan. Pero kung mahihiya na lamang lagi tayo sa ibang lahi at bansa sa tuwing tayo’y malilihis, samantalang hindi naman sila nahihiya sa atin kung sila naman ang nadudulas, aba’y utak wangwang na iyan.

4. Halos ikamatay na nila sa kahihiyan ang mga nangyayaring pangungurakot sa Pilipinas.

Sa tuwing may mga balita ng pangungurakot sa Pilipinas, halos mamatay na sa kahihiyan sa ibang bansa ang mga utak wangwang. Pinagtatawanan at kinukutya na raw tayo ng ibang lahi at bansa.

Utak wangwang din ang ganito dahil:

a. Hindi lamang naman sa Pilipinas nangyayari ang pangungurakot. Noon at ngayon, sa mayayaman at mahihirap na bansa, palagian o regular nang balita ang korapsyon. Marami nang mga presidente at iba pang opisyal ng pamahalaan sa iba’t ibang bansa ang napatalsik mula sa puwesto, ikinulong, o pinatay dahil sa korapsyon.

b. Maraming mga negosyante at korporasyon na nakabase sa mayayamang bansa ang madalas na patawan ng malalaking multa dahil sa iba’t ibang uri ng pandaraya sa pagnenegosyo.

c. Talamak din ang korapsyon sa ibang bansa, lalo na sa mauunlad na bayan. Hindi naman sa sinasabi natin na porke may mga pangungurakot sa lahat ng bansa, aba’y sige hayaan na lamang natin ang mga kurakot, o kaya’y makikurakot na rin ang bawat isa sa atin. Ikulong dapat ang mga kurakot! Pero kung mahihiya na lamang lagi tayo sa ibang bansa sa tuwing may mga isyu ng korapsyon sa atin, gayong laganap din naman ang pangungurakot nila sa kani-kanilang bansa, at hindi rin naman sila nahihiya sa ating mga Pilipino sa tuwing may mga isyu ng korapsyon sa kanila, aba’y utak wangwang na iyan.

5. Mahilig silang magsabi ng “Only in the Philippines!”

Para sa mga utak wangwang, ang katamaran, kawalan ng disiplina, mga krimen, korapsyon, paninira ng kapwa, tsismis, sugal, pagiging huli, at iba pa ay sa Pilipinas lamang nangyayari. Kaya, sa tuwing makakikita sila ng ganyang mga bagay, ang sasabihin agad nila ay: “Only in the Philippines!”

Utak wangwang din ang ganito dahil:

a. Sa 238 bansa sa buong mundo, Pilipinas lamang ang naiisip at nakikita nila. Ganoon na kakitid, kapurol, at kababaw ang mga isip nila dahil hindi na nila magawa pang lumampas sa kung ano lamang ang mga nakikita at naiisip nila. Hindi nila kayang isipin na ang sinasabi nilang “only in the Philippines” ay maaaring nangyayari rin sa ibang bansa.

b. Hindi naman nila iniisa-isa, sinusuri-suri, at sinasaliksik ang ibang 237 bansa. Kaya, hindi sila nakatitiyak na ang sinasabi nilang “only in the Philippines” ay talagang sa Pilipinas lamang nangyayari. Dahil sa kakitiran, kapurulan, at kababawan ng kanilang mga isip, nakapagbibitaw tuloy sila ng isang iresponsable at sinungaling na pahayag.

6. Mahilig silang magsabi ng “Walang ganyan sa States!”

Para sa mga utak wangwang, wala o kakaunti lamang ang mga nangyayaring krimen, karahasan, korapsyon, at kabulastugan sa Estados Unidos. Kung nangyayari man ang mga iyon sa Amerika, hindi raw ang mga Amerikano ang gumagawa ng mga iyon kundi ang mga Pilipino roon. At kapag nakakikita na sila ng ganyang mga bagay sa Pilipinas, ang sasabihin agad nila ay “Walang ganyan sa States!”

Utak wangwang din ang ganito dahil:

a. Bagama’t ang Estados Unidos ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, at pinakadakilang bansa sa daigdig, hindi naman perpekto ang mga Amerikano. Mayroon din silang mga pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, at kasiraan, dahil mga tao rin lamang naman sila.

b. Ang Estados Unidos ang numero uno sa buong mundo pagdating na sa paramihan ng mga naiuulat na krimen.

c. At hindi ang mga Pilipino sa Amerika ang gumagawa ng karamihan ng mga krimen sa Estados Unidos, kundi ang mga kabilang sa lahing puti mismo. Pinatutunayan ito ng mga sumusunod na isatistiks sa Amerika sa taong 2010:

Bilang ng mga naarestong tao: 13,120,947

• Puti: 69.4%

• Itim: 28.0%

• Iba pang lahi: 2.6%

Mga pangunahing krimen:

• Ilegal na droga: 1,638,846

• Nagmamaneho nang lasing: 1,412,223

• Larceny-theft (pagnanakaw): 1,271,410

Sanggunian: http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2010/crime-in-the-u.s.-2010/persons-arrested

Walang makapagsasabi na sinisiraan natin ang mga Amerikano, dahil ang mga datos na binabanggit dito ay mula mismo sa Federal Bureau of Investigation (FBI), ang pangunahing ahensiya sa pagsisiyasat ng pamahalaan ng Estados Unidos.

7. Mahilig silang magpapaniwala sa mga survey ng pangungurakot.

Ang mga utak wangwang ay mahilig magpapaniwala sa mga corruption surveys, kung saan ang mahihirap na bansa gaya ng Pilipinas ang laging nangunguna. Dahil sa mataas na ranggo ng Pilipinas sa mga talaan ng mga pinakakurakot na bansa sa mundo o Asya, halos mamatay na sa kahihiyan ang mga utak wangwang.

Hindi dapat pagpapaniwalaan ang mga corruption surveys dahil wala namang matibay na batayan ang mga ito. Paano ba isinasagawa ang mga survey na ito? Ang isa ay ganito: Tinatanong ng mga kompanyang nagsusurvey ang 1,000 o 2,000 tao sa iba’t ibang bansa ng tanong na ito: “Ano sa tingin ninyo ang pinakakurakot na bansa sa Asya o mundo?” Dahil sa isang maling paniniwala na korapsyon sa pamahalaan ang dahilan kung bakit mahirap ang maraming bansa, ang ibinibigay agad na sagot sa tanong na iyon ay ang mahihirap na bansa nga. Ang sagot sa tanong ay batay lamang sa pananaw ng mga tinatanong at hindi batay sa mga aktuwal na numero o ulat.

Ang isa pang paraan ng pagsusurvey ay ganito: May mga kompanyang tinitipon ang mga ulat sa medya o mga isinasampang kaso sa mga hukuman na may kinalaman sa mga pangungurakot. Isinusuma nila ang mga iyon kahit pawang mga ulat lamang sa medya, mga hakahaka lamang, o mga kaso na hindi pa naman nabibigyan ng pinal na desisyon. Walang kredibilidad ang mga corruption surveys.

At katakataka pa ang mga survey na ito, dahil ang mga bansa na may pinakamaraming magnanakaw sa buong mundo ay hindi nangunguna sa mga ito. Ang mga ulat tungkol sa mga bansa na may pinakamaraming mga magnanakaw ay batay hindi sa pananaw o hakahaka lamang kundi batay sa mga aktuwal na ulat ng pulisya at iba pang ahensiya ng pamahalaan sa iba’t ibang bansa. Katulad na lamang ng mga istatistikang ito:

http://www.nationmaster.com/graph/cri_bur-crime-burglaries

http://www.nationmaster.com/graph/cri_rob-crime-robberies

http://www.nationmaster.com/graph/cri_car_the-crime-car-thefts .

http://www.nationmaster.com/graph/cri_mur-crime-murders .

Kung sa mga bansang ito ay talamak ang mga pagnanakaw na ginagawa ng mga pribadong mamamayan, imposible namang walang korapsyon sa pamahalaan ng bawat isa sa mga ito. Hindi naman anghel ang mga politiko sa mga bansang may pinakamaraming mga magnanakaw sa buong mundo. Hindi talaga dapat kagatin ang mga corruption surveys, dahil ang mga tinatanong at gumagawa ng mga ito ay maaaring mga utak wangwang din.

8. Nagpapauto sa mga dayuhan.

Kung may mga dayuhan sa ating bansa na sinesermunan, nilalait, o pinagtatawanan tayong mga Pilipino dahil sa ating mga pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, at kasiraan, yumuyukod lamang ang mga utak wangwang, at buong puso nilang nilulunok ang mga panenermon, panlalait, at pagtatatawang iyon. Hindi man lamang nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili at ang ating lahi at bansa. Sa halip, tinutulungan pa nila ang mga dayuhang iyon sa panenermon, panlalait, at pagtatatawa sa mga kapwa nila Pilipino.

Utak wangwang din ang ganito, dahil ang mga dayuhang iyon ay katulad din lamang naman nating mga Pilipino na may mga pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, at kasiraan. Sa gayon, wala silang karapatan na duru-duruin tayo, dahil marurumi rin naman ang mga kamay nila.

Hindi naman sa itinatatwa natin ang ating mga pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, at kasiraan. Gaya nga ng nabanggit na rito, itama natin ang ating mga pagkakamali, ituwid natin ang ating mga kahinaan, punan natin ang ating mga pagkukulang, at ayusin natin ang ating mga kasiraan. Hindi rin sa itinatanggi natin na mahirap lamang ang ating bansa. Lubog sa karukhaan ang karamihan sa ating mga Pilipino.

Pero kung basta na lamang tayo yuyuko at lulunok sa mga panenermon, panlalait, at pagtatatawa ng ibang lahi o bansa, na may mga pagkakamali, kahinaan, pagkukulang, at kasiraan din naman, at mas masasahol pa nga, aba’y hindi na lamang iyan utak wangwang, kundi ang ganyan ay pagiging duwag na!