Ang maikling pagtulog ay nagdudulot ng maikling buhay, ayon sa pag-aaral

Image from Freepik

Ilang oras ka nakatutulog kada araw?

Sa panahon ngayon, usong-uso na ang term na #TeamNoSleep dahil na rin sa iba’t ibang pamumuhay na nakasanayan na ng marami.

Normal na para sa ibang tao ang magpuyat at magkulang sa tulog, ngunit ano nga ba ang naidudulot nito sa ating katawan bukod sa pagkakaroon ng eye bags?

Ayon sa mga doktor, kanilang inirerekomenda ang pito hanggang siyam na oras ng pagtulog ng tao kada araw. Ngunit malaking porsyento sa atin ang hindi ito nagagawa. Laking pasasalamat pa nga ng iba kapag sila ay nakatulog ng mahigit isang oras.

Image from Freepik

Isa sa mga pangunahing rason kung bakit hindi nakakatulog ng sapat ang isang tao ay dahil na rin sa kaniyang oras sa trabaho. Hindi masamang magtrabaho nang mabuti, ngunit kailangan din ng ating katawan ang makapag “recharge” araw-araw.

Sa katunayan, ibinahagi ng Neuroscientist at Sleep Expert na si Matthew Walker sa Business Insider na ang maikling pagtulog ay nangangahulugan din ng maikling buhay.

Ang kakulangan sa tulog ay nagdudulot ng mabibigat na karamdaman. Ngunit ang pinaka-kapansin-pansing umanong dulot sa katawan ng pagpupuyat ay ang pagkatuyo ng mga balat at hindi mabilis na paggaling ng mga sugat.

Hindi rin totoo ang sinasabi ng iba na ang kakulangan ng tulog ay nagdudulot ng pagpayat ng isang tao.

Sa katunayan, kapag puyat ang isang tao ay hindi niya magagawang kontrolin ang bugso ng kaniyang pag-kain at mga bisyo na maaaring mauwi sa hormonal imbalance.

Nalalagay din sa panganib ang ating puso sa tuwing nagkukulang tayo sa tulog.

Image from Freepik

Ayon sa isang pag-aaral, ang hindi pagtulog nang sapat ay nagpapataas ng heart rate at blood pressure. Ang lahat ng ito ay panganib sa katawan na maaaring humantong sa pagkapahamak ng isang tao.

Ngayon, pipiliin mo pa bang magpuyat o mas pipiliin mong mabuhay pa nang matagal?