Ang Maganda Kong Asawa na Gold Digger ( Part 2 )

Gold diggers ( Photo Credit: isabellasnow.hubpages.com )
Gold diggers ( Photo Credit: isabellasnow.hubpages.com )

Pero natigilan ito nang bigla niyang naalala ang sinabi ng Doctor kaninang hapon sa kanya na hindi ito makabubuo ng anak dahil siya pala ay baog, masakit na katotohanan ang kanyang natuklasan nang araw na yon kaya niya naisipang surpresahin ang asawa upang mabaling ang atensyon sa ibang paraan.  Bumili ito ng mamahaling alahas, bag ,at bulaklak.  Sa ganitong paraan, naisip niya na baka sakaling matatanggap siya ng asawa kapag paulanan niya ito ng mga mamahaling regalo.

Bahagyang napaisip at nanlumo si Carlo sa kaganapan na patuloy pa ring nangyayari sa kabilang kuwarto.  Hahayaan na lamang ba niyang may mangyari sa dalawa upang mabuntis ang asawa? Nang sa ganun, hindi  na lang niya sasabihin na baog ito , at nang hindi mapahiya sa mga kaibigan at nang gumaan na rin ang pakiramdam ng kanyang mga magulang at kapatid kay Lovely? Para matapos na ang pagdududa ng Mommy nito na naghahabol lang ng pera ang asawa, kaya ayaw nito magkaanak sila, nag-iipon ito diumano ng malaking halaga, pagkatapos ay iiwanan siya at sasama sa ibang lalake.

Ganito mag-isip ang Mommy ni Carlo. Nag-flashback lahat ng mga bagay na naiisip ng Mommy niya sa mga oras na iyon. Umagos ang luha ni Carlo habang hawak ang baril na gusto niyang gamitin sa pagpatay sa asawa niya, ang babaeng minahal niya at kinabaliwan.

Sobrang mahal na mahal niya si Lovely kaya  hindi siya mapakali. Palakad-lakad, umiiyak, habang paulit-ulit na sinasambit ang mga salitang,”Wala kang kuwentang asawa! Baog ka! Kaya ang asawa mo nagpapakaligaya sa piling ng iba.  Sarap na sarap dahil hindi mo kayang ibigay ang lahat!! Carlo, wala kang kuwenta!!”

Lumabas siya ng kuwarto at pumunta sa kuwarto kung saan nandoon ang lalake at babae na nalulunod na sa umaapaw na kaligayahan. Papasok na sana siya nang biglang nagkaroon ng panandaliang katahimikan.  Natigil ang ungol ng dalawa kaya bumalik ito papasok sa kuwarto niya. Nang mga oras na yun, buo na sa isip niya.  Natapos na ang dalawa.  Nailabas na nila ang init ng katawan. Nakapagparaos na ang dalawa. Paulit-ulit na naririnig ni Carlo ang sinabi ng Doctor tungkol sa pagiging baog nito.

Lumapit ito sa harap ng salamin, tinitigan ang sarili. Sinuntok niya ang salamin.  Dumaloy ang dugo sa kanyang mga kamao. Napagtanto niya na wala siyang silbing asawa at anak. Siya ay Jr. ng ama at nag-iisang anak na lalake, pero baog. Kailanman ay hindi na niya maipagpatuloy ang pagdadala ng apelyido ng ama dahil hindi na siya magkakaanak pa.

Nakuha na niya ang resulta ng pagpapatingin sa Doktor. Hinarap ulit ang sarili sa salamin itinutok niya ang baril sa ulo at ipinutok.  Sa lakas ng pagsabog, narinig ito ng asawa at ni Alan.  Lumabas ang mga ito ng kuwarto at pinuntahan si Carlo na naliligo sa sariling dugo. Hindi makapaniwala si Lovely sa nasaksihan niyang pagpapakamatay ng asawa. Halos hubo’t hubad ang dalawa, si Lovely at Alan.  Nagtinginan ito at nagyakapan.  Nakunsensya ang dalawa sa kanilang ginawang panloloko kay Carlo sa loob ng mahabang taon.

Ayon sa imbestigasyon, nagpakamatay ito dahil sa labis na nasaktan sa kanyang natuklasan sa sarili.Walang alam ang kahit na sino na may lihim na relasyon si Alan at Lovely. Namatay si Carlo at dahil sa nangyari, gumaan ang pakiramdam ng pamilya ni Carlo kay Lovely. Nagpasalamat ang Mommy nito sa pagmamahal at pag-aalaga, sa anak niya.  Sa loob ng limang taon, lumigaya si Carlo, sa piling ni Lovely. Pagkatapos ng libing , ipinamana ang lahat ng ari-arian ni Carlo kay Lovely.

Dala marahil ng kunsensiya at hiya, hindi ito tinanggap ni Lovely.  Kumuha lamang ito ng sapat na pera para makapagbagong buhay. Dahil sa ginawa niya,  humanga ang parents ni Carlo sa kanya.  Napatunayan nilang hindi pala ito mukhang pera.

Ang hindi alam ng parents ni Carlo,  kinailangang lumayo ni Alan at Lovely agad-agad pagkatapos ng isang buwan bago pa lumaki ang kanyang tiyan, dahil tatlong buwang buntis na pala ito kay Alan. Hindi puwedeng malaman ng parents ni Carlo dahil ang pagkakaalam nila ay baog ito.

Pagkatapos ng 16 years, malaki na ang naging anak ni Alan at Lovely.  Naubos din ang lahat ng pera na nakuha nito, bumalik ito sa lugar nila at namuhay nang simple. Hindi makapaniwala ang anak nila sa mga kuwento na minsang naging Doña ang nanay nito at nakatira sa isang malaking bahay na mala-mansiyon.  Kasalukuyang naghihirap ang dalawa dahil iniwan din siya ni Alan.  Nagtatrabaho na lamang si Lovely sa bukid. Simpleng buhay, malayo sa marangyang buhay niya noon.

“Anak, kapag nagmahal ka at nag-asawa pagdating ng araw. siguraduhin mong mahal mo ito at huwag kang magmahal at maghahangad lamang ng marangyang buhay.” Paulit-ulit na paalala ng ina sa anak.

About mjsweetiecarreon

My writings are filled with angst. Deep emotions and a wild imagination are a source of creativity. It is powerful and consuming. I like to entertain people through my stories. Life is one colorful rollercoaster ride . http://www.facebook.com/maryjoy.carreon.9