Ang Kawawang Tribo

(Photo Credit: dreamstime.com)
(Photo Credit: dreamstime.com)

May isang Tribo ng kayumangi ang namumuhay nang ‘masagana’ sa pamamahala ng kanilang matapang at mahusay na Ama.

Isang Ina na taliwas sa kulay ng kanilang balat ang dumating at nangako ng ‘Mas Masaganang Buhay.’

Nasilaw ang ilang mga katutubong pagod nang magbanat ng buto kahit pa dahil doon ay kumakain sila ng tatlong beses isang araw.

Ang kawawa nilang Pinuno ay pinalabas ng Ina na sila’y itinuturing na alipin kung kaya kanilang agad na itinakwil.

Kung hindi pa nga tahimik na umalis ang Pinuno, eh, baka napatay pa siya ng sarili niya’t minahal na mga katutubo, eh.

Kasi sinugod ng mga katutubo ang kanyang bahay kubo.

Biro mo kung nangyari iyon…

Ala eh, kawawang-kawawa naman.

Pagkatapos ubusin ang kanyang panahon sa Pamumuno, sa dami ng ginawang maganda at pagkatapos sa isang inaakalang mali ay napatay pa.

Tsk! Tsk!

At iniupo ang dumating na Ina at ipinaubaya dito ang pagpapatakbo ng kanilang buhay.

Subali’t unti-unti…

Kagaya ng mga alimangong inilagay sa kaldero na may konting tubig at sinalang sa kalan…

Nakadama ng init at paghihirap ang mga katutubo.

Ang dating payapa nilang pagtulog ay nagkaroon ng masamang panaginip.

Ang dating masaya nilang paggising ay naging malungkot.

Nais mang ibalik ng ilang mga natauhan ang dating Pinuno ay huli na.

Sapagkat gawa ng nawalang pagmamahal ng mga katutubo na siyang nagsisilbing gamot sa kanyang mga sakit…

Ang nawalang pagmamahal ng mga katutubo na siyang nagbibigay ng lakas sa kanyang katawan…

Ang tumapos sa kanyang pagnanais na mabuhay.

Pagkatapos ‘nun…

Pumutok ang matagal nang nanahimik na matayog na bulkan…

Lumindol nang malakas sa pinakamataas na lugar ng tribo….

Naganap ang paglubog ng isang bayan sa baha…

Umapaw ang patubig na dating ‘di umaapaw…

Nag-alsa ang mga mandirigma ng tribo…

Tila ba pati si Bathala ay nagdamdam sa ginawa ng tribo sa Kanyang binasbasang mamuno.

Nagtiis ang mga katutubo…

at naghintay ng muling panunumbalik ng dating kasaganaan.

Nagkawatak-watak ang dating pagkakaisa.

Nagkamali-mali sa mga pagpili ng Pinuno.

Ang pagkawala ng matapang at mahusay na Pinuno na dati’y hindi pumapayag sa sinumang magtatangkang agawin o nakawin ang pinagpaguran ng mga tribo ang siyang sinamantala ng kanilang mga maling iniupo.

At…

siyang naging dahilan upang ang dating nararanasan nilang Kasaganaan ay napalitan ng paghihikahos sa buhay.

Napagtanto nilang nalinlang sila ng Ina.

Subalit ang kukulet sapagkat hindi pa sila nadala.

Muling nagpalinlang sa Anak ng Ina.

Kaya ngayon…

Alam n’yo ba?

Nagtatanim ang mga katutubo, pero iba ang kumakain.

Kumikita ang mga katutubo, pero hindi sila ang gumagasta.

Sa madaling salita ay iba ang nananagana.

Para na lang mga tau-tauhan ang mga katutubo sa kanilang sariling tribo.

Kapag may nasasaktan ay bahala sila buhay nila.

Kapag may dumadaing, parang walang naririnig.

Samantalang dati’y parang mga anak sa ilalim ng dati nilang pinuno.

Pinunong pinaghahandaan na agad ang mga posibleng maging problema.

Tsk! Tsk!

Ang kawawang tribo.

Bow!

:p

About mr clown

Hindi po ako writer. Trying hard lang po. Naglilibang lang at baka sakaling sa paglilibang ko ay malibang din kayo. Oh, e di everybody happy. Hek! Hek! ~ mr clown c")