Ang Aking Matalik Na Kaibigan

(Photo Credit: quotesgram.com)
(Photo Credit: quotesgram.com)

Si Maria, aking matalik na kaibigan

Kasama ko sa lungkot at kasawian

Gayundin sa tagumpay at kasiyahan.

Maituturing kong kapatid kahit ibang magulang aming pinagmulan.

Mahal ko si Maria bilang kaibigan.

Labis din ang aking paghanga sa taglay nitong kabaitan.

Pamilya ang aming naging turingan.

Ngunit ito’y nagbago noong kabaitan niya’y aking pinagsamantalahan.

Tiwala ni Maria ay aking sinira.

Pagkakaibigan nami’y tuluyan nang nawala

Isang pagkakamali ang aking nagawa

Na labis kong pinagsisisihan hanggang ngayon habang sinusulat itong mga talata.

Palagi na lamang akong balisa

Dahil si Maria sa akin ay nawala.

Ang matalik kong kaibigan ngayon ako’y kinasusuklaman.

Hindi na muling maibabalik aming pagkakaibigan.

Lubos kong pinagsisisihan ang lahat

Hindi na makakain at animo’y isa na lamang buto’t balat

Nawala si Maria nang isang iglap

Na kahit anino niya’y hindi ko na mahagilap.

Sana makarating sa iyo ang paghingi ko ng kapatawaran

Sana mapatawad mo ang aking nagawang kasalanan.

Alam ko ang aking nagawa ay may mabigat na kaparusahan

Hindi kita masisisi sa paglayo dahil mayroon ka namang sapat na dahilan.

Sa huling mga katagang aking sasambitin

Kahit nasaan ka man, sana sa iyo ito’y makarating

Patawad muli sa aking nagawang kasalanan

At paalam sa iyo, aking matalik na kaibigan.

About marckus

A system programmer by profession and a musician, graphic artist, painter, inventor(sort of ^_^), and also a writer by passion. I believe that there are still other more skills and talents inside me, and I want to get this talent out.(and I know you should do the same. We are full of talents, we just need to discover it ourselves.) I love to do, discover, and invent new things. Writing is just my way to express what I want to tell the world. I'm not a famous person, but I think I can still prove my self. I don't want fame, I just want to share. It's like self-amusement thing or something like that. :)I'm just happy if some people are happy because of me. It's like something that makes my heart smile after I saw someone using my invention, reading my novel, poem or script, or listening to the songs I wrote. Even if they don't know that the inventor, the writer or the musician is me, I don't care. The important thing is that they love what I did and that's enough for me. That's a very vague explanation, but the idea is, I just want to do something good or something right or something that all people can benefit with during my entire life. Don't call me a hero because I'm no hero. I just want to be somebody that even if my name is forgotten, but my works will be remembered.