Anay Ng Bawat Relasyon!

anayKahit gaano pa katindi ang pagtitinginan, kahit gaano pa kalagkit ang pagmamahalan, kahit gaano pa man katiwasay ang pinagsamahan ay sadyang dumarating ang masakit na katapusan kung paunti-unting inaanay ang pundasyon ng bawat relasyon.Kung may maganda mang pinagsimulan, nakasasakit ng lubusan kung magtatapos lamang sa walang kapararakang sigalot na kung tutuusin ay napakababaw lamang.

May ideya na ba kayo kung ano ang anay na tinutukoy ko? Na kahit anong primerang klase ng matibay na kahoy ay kaya nitong wasakin at gawing walang kuwenta?

Napakasakit isipin na ang taong pinakamamahal at pinagsabihan mo ng lahat-lahat tungkol sa iyo ay isa na lamang estrangherong kaaway!

“Hindi ako titigil sa pangugulo kung lahat ay maibalik mo! Kinalimutan ko na ang lahat sa atin at wala na tayo pang dapat pag-usapan, basta lahat ng naitulong ko sa iyo ay maisauli mo!” nanggagalaiting sinabi ng taong minsan ay walang kasing bait at giliw sa iyo!

Nasaan na napunta ang taong inari kang kabiyak ng puso niya at lahat ng kanyang kabutihang nagawa ay isusumbat lamang sa iyo?

Kasehoda kahit singkong duling ay kinuwenta samantalang noon ay walang sabi-sabi ay sadyang nag-aalok ng pag-agapay sa iyo sa mga pangangailangan mo.

Parang kahapon lamang ay puro matatamis na palitan ng mga salita at ngayon ay puro kasiraan mo ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi titigil sa pagtsismis sa iyo hangga’t hindi mo magawang maibigay ang nais.

Sadya nga bang balat-kayo lamang ang lahat ng kanyang ipinakita?

Kung susuriin ang bawat relasyon anuman klase iyon, kung may totoong pagtitinginan ay parehas naman na nagbibigay ng pagmamahal, pagpapahalaga at importansiya ang bawat isa. Ngunit kung ang kapareha halimbawa ay sadyang mapagkumpara at kinukuwestiyon kung sino ang mas higit na nagmamahal o nagbibigay importansiya, hindi maiiwasan na makakaengkuwentro ng ganitong nilalang ngunit sa aking pakiwari base sa sarili kong opinyon at karanasan ay sila rin ang mga taong mapanumbat sa hulihan.

Bakit ba kasi kailangan maging mapagkumpara? Kung nagmamahal ka at ibinuhos mo ang lahat-lahat ay makuntento at maging masaya ka kung ano lamang ang ginagawang sukli ng karelasyon.

Kaya mag-isip kung ganyan na ang ipinapakitang ugali ng iyong minamahal ngayon at iwasan ang tumanggap ng anumang bagay o tulong na sa bandang huli at magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ay ipapamukha sa iyo lahat ng kanyang nagawa.

Lalo na kung tungkol sa pera ang mga naitulong niya. Hindi ka naman siguro ipokrita na kung minsan ay nagigipit ka at kahit anong hiya mo ay ayaw mo sanang lumapit sa mismong kasintahan mo kaya lang wala ka ng masulingan at lahat ay nagawa mo ng lapitan. Labis mong ikinatuwa iyon dahil pinaunlakan ka ng tulong pinansiyal at sinabing wala kang iintindihin na aalalahanin. Pero mga salitang tinangay lamang ng hangin dahil iyon din ang magiging sanhi ng inyong pagkawalay!

Oo, pera ang sadyang anay sa bawat relasyon, kahit sa pag-ibig, pagkakaibigan, pamilya at kung ano pa man. Kapag ito ang naging puno’t dulo ng isang hindi pagkakaunawaan, lahat ng kabutihan ay sadyang nabubura.

Ganun katindi iyon makawasak, isang iglap ay delubyo ng sakit ng dibdib ang iyong mararanasan. Lalo na at kung siniraan ka pa sa inyong mga kakilala’t kaibigan.

Perang hiniram, kusang loob na itinulong ay bibilangin at ipamamalita, palalabasin kang manggagamit kung kaninuman na ang iba ay madaling maniniwala lalo na ng mga taong natutuwa sa kasiraan ng kapwa.

Nagiging bulag, makitid at sarado ang utak, nagiging mahigpit na kalaban ang taong nagbigay sa iyo ng matinding kasiyahan na ang kinahantungan ngayon ng matindi mong pagsisisi’t kalungkutan na sana ay hindi naniniwala sa mga huwad na kabaitan niyang ipinakita na may itinatago pa lang kadiliman sa pagkatao niya.

Naging matinding leksiyon ito sa aking buhay na sadyang kahit gipit na gipit ka na ay lalo kang ilulubog at pasasamain sa mata ng lahat.

Perang hiningi mong tulong ay katumbas ng matinding kahihiyan na sa mga panahon ngayon lalo na at social media kaunting pindot ng mga daliri maaari ka ng siraan ng kahit sinuman, lalo na ng taong minsan mong pinagkatiwalaan.

Samantalang kung mayroon ka man nahiram at paulit-ulit na humihingi ng palugit ay walang pakialam basta kinailangan mong ibalik sa kahit anong paraan! Hangga’t may hininga pa ang isang tao ay hindi mo siya puwedeng husgahan na hindi ka mababayaran o hindi siya magbabayad dahil hangga’t may buhay tiyak makalilikom siya ng pera para lamang mapagbayaran ang nahiram.

Kaya kasabihan ng iba ay, “Mas nakabubuti pang lumapit sa hindi kakilala kapag nagigipit dahil kung mangyari ang mga ganitong sitwasyon ay walang pinagsamahan na naisasakripisyo!