An Open Letter to Sen. Tito Sotto

Imahe mula sa Pinoy Scoop

Uumpisahan ko ang liham na ito sa salitang RESPETO.

Bakit?

Dahil tingin ko, sa pagkakataong ito, tila pasumandaling nawaglit sa kukote ninyo ang salitang ito. Lalo na noong gawin ninyong tila katawa-tawa ang mga single mom sa pagbanggit ninyo ng mga katagang ‘na-ano’ lang.

Teka, pabiro man ito o hindi, dapat sana’y naging maingat pa rin kayo sa pagbibitaw ng mga salita. Mga salitang batid nating lahat na may mga nasaktan, hayagan man o hindi; sinadya man o hindi.

May mga ina na bagama’t mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak, sa anupamang kadahilanan, marapat lamang siguro na bigyan pa rin natin sila ng respeto.

Oo, respeto po.

Dahil kung ang ating pagbabasehan ay ang kanilang masalimuot na nakaraan, wala pa rin tayo sa posisyon para sila’y insultuhin. Wala pa rin ang sino man sa atin ang may karapatan na pag-isipan o sabihan sila ng mga nakasasakit na salita. Dahil walang perpektong tao.

Marahil ay igigiit ninyo na ‘joke’ lang ang lahat; na wala kayong masamang intensiyon o personal na motibo. Pero naisip n’yo rin po ba na dahil sa mga binitawan ninyong salita ay sa inyo rin ito bumalik?

Ngayon, hindi komo galing kayo sa mayamang pamilya o may mataas na katungkulan sa senado ay ayos lang ang magbitaw ng kahit na anong biro. Idagdag pa na nakilala kayo ng sambayanang Pilipino bilang isang komedyante.

Kaya lang, sa sarili kong depinisyon sa salitang joke, ito ay epektibo lamang kapag ginamit ito sa wasto at hindi yaong nakasasakit sa damdamin ng ibang tao. At sa puntong ito, gayon na nga ang kinalabasan ng tinatawag ninyong joke. Dahil marami ang nasaktan sa sinasabi ninyong biro.

Sa personal kong karanasan, marami na rin akong mga nakilala na mga single mom. Marami akong nakadaupang-palad na gaya nila na masasabi kong kahanga-hanga at marapat lamang na bigyan ng malaking respeto.

Bakit?

Dahil nagagampanan nila nang maayos ang tungkulin bilang ama’t ina sa kanilang mga anak. Nagagawa nilang itaguyod ang mga ito at mabigyan ng magandang buhay, sa kabila ng pagiging single mom.

Mas nakikitaan ko pa nga ang iba sa kanila ng pagpupursige na mabuhay nang maayos ang kanilang mga anak, kumpara sa ibang tatay na hindi kayang magpaka-tatay sa kanilang anak.

Mas marami sa kanila ang kinakayang mag-isa ang responsibilidad nang walang katuwang o haligi ng tahanan. At oo, kahanga-hangang maituturing ang mga single mom na patuloy na nagsusumikap para sa kinabukasan at kapakanan ng kanilang anak.

Kaya hindi dapat gawing biro ang ilan sa mga tulad nila. Hindi kailanman magiging katawa-tawa ang sitwasyon na kanilang kinasadlakan. At hindi natin dapat gawing biro ang maging isang single mom, kahit pa sabihing minsan din silang nagkamali sa landas na pinili. Dahil kailanman, walang ina na gugustuhing lumaki nang walang kinikilalang ama ang kanilang anak.

Malaki na tayo, nasa wastong pag-iisip at kung ikukumpara sa iba, mas may pinag-aralan kayo. Nakapagtapos sa kolehiyo at namumuhay nang marangya. Pero sana, pakaisipin din nating maigi bago tayo magbitaw ng salita. Ipakita natin ang magandang ihemplo sa iba, at hindi ang ipahiya ang inyong sarili sa harap mismo ng publiko.

Kung hindi man kalabisan sa inyo, maalala pa rin sana ninyo lagi ang isang simple ngunit makahulugan na kasabihang:

“Respect begets respect!”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.