Limit

August 15, 2018 0

And there you go missing again. Lost in your thoughts and regrets and silent longings. The nemilitver ending struggle of heart and mind. You miss […]

Paradox of a Liar

August 14, 2018 0

You know I told you before… I told you I will stay beside you, but I can never hold on no more. I told you […]

“Tahan Na, Kaibigan”

August 14, 2018 0

Kung huhugot ka rin lang, ‘yung pinakamalalim na. Tapos pakawalan mo. ‘Yung kunyari may ubo ka tapos kailangang ilabas ang plema – plema ng sama […]

Blog Serye

Benta (Part 1)

July 24, 2018 0

Halos hindi ko na maalala ang itsura ni ina. Matagal na panahon na nung kami ay ibenta niya. Hindi ko din alam kung bakit. Marahil […]

Life in the Philippines

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!