Life in the Philippines

“Padyak Ni Inay”

June 22, 2018 0

Bakit may mga taong kung hamakin ang pagiging babae ay parang isang lalaki ang nagsilang sa kanila? Kaninong sinapupunan kaya sila galing kung maliitin nila […]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!