34 Thoughts While Watching ‘The Hows Of Us’

The Hows of Us poster

#1

Kapag maagang dumating sa buhay ng tao ang pag-ibig, maaga rin ba itong mawawala?

#2

Kung handa kang magmahal, dapat maghanda ka na rin na mahulog—o mamatay.

#3

Nakalulungkot isipin na kung paano ka binuo ng pag-ibig sa simula ay ganoon ka rin nito winasak sa huli.

#4

Hindi sapat ang pagmamahal mo sa kanya kung hindi na niya minamahal nang tama ang sarili niya.

#5

Marahil ay hindi ka pa napapaiyak ni Kathryn Bernardo nang ganito katindi. (Ibang-iba na ang Kathniel, lalo si Kathryn. I feel old! Hahaha.)

#6

Paano mo nasasabing mahal mo siya kung hinahayaan mo ang sarili mong sirain siya?

#7

Hindi lahat ng pangarap natutupad; gayundin ang mga pangako, maging ang walang hanggan.

Image capture of video trailer via YouTube

#8

Babalik ka pa rin ba kung naitama na niya lahat ng pagkakamaling nagawa niya dahil sa pagmamahal sa iyo?

#9

Kaya pala The Hows of Us. Hehe.

#10

Winika mo ang “patawad” noong hindi na niya kailangan ang pag-usal mo nito.

#11

Mahirap itong panoorin nang mag-isa. Hindi ka lang iiyak nang iiyak nang mag-isa, tatawa ka rin nang tatawa nang mag-isa.

#12

Puwede mong itapon lahat ng alaala pero pinili mo lamang itabi—para hindi mo makita kapag mahina ka pero mabisita mo pa rin kapag kahit papaano ay malakas ka.

#13

Pinili mo pa rin siyang kumutan noong natagpuan mo siyang giniginaw kahit pa iniwanan ka niyang mag-isang basa at nilalamig sa ulan.

#14

Ang nakakatakot sa matagal na relasyon ay kung paano kayo hahanap ng mga dahilan para tumagal pa sa isa’t isa.

#15

Pinalakas ka nang husto ng dalawang mahahabang taon pero pinahihina ka pa rin ng maliliit na bagay mula sa kanya.

Image capture of video trailer via YouTube

#16

Pati puso mo uulanin sa eksena nila sa gitna ng ulan. Pakiramdam mo basang-basa ka rin. Naging mas malamig ang sinehan. (Kaya kung hindi mo pa napapanood, siguraduhin mong may jacket kang dala!)

#17

Minsan, tatanggapin mo na lang na wala ka nang magagawa at magkakasya na lang sa kung ano ang natitira.

#18

Minsan, sa napakagandang lugar pa naroon ang dahilan ng isa sa pinakapangit na nangyari sa buhay mo.

#19

May mga nang-iwan din na makatarungan.

#20

Ang mga linyang hindi nakikita ang pinakamahirap tawirin o burahin.

#21

Kahit hindi mo makuha ang gusto mo, maganda pa rin ang mundo.

#22

Kapag hindi panahon ng bulaklak na paborito mo, maging masaya ka pa rin sa ibang magagandang bulaklak sa paligid mo. Gawin mong lakas ang mga ito hanggang sa dumating muli ang pamumukadkad.

#23

May mga taong kailangang lumakad nang maghiwalay para magawang lumipad (mataas man o mababa).

#24

Lumubog man ang araw sa inyong pagsasama, ang mahalaga pa rin ay minsang sumikat ito para sa inyo.

#25

Kaya mong pakawalan ang mga alaala, e siya?

Image capture of video trailer via YouTube

#26

Masakit na hindi ninyo naabot ang inyong mga pangarap dahil sa sobrang layo ng mga ito. Kasing sakit nito (o mas masakit pa rito) ang katotohanang hindi na ninyo maabot ang isa’t isa kahit magkalapit lamang kayo.

#27

Kung kailan kaya na ninyong pag-usapan ang kahit ano ay saka naman kayo hindi nag-uusap.

#28

May mga bagay na sana ay sinabi mo na lang kaysa isinulat.

#29

Sapat ba ang pagmamahal para balikan mo ang taong dahilan kaya nawala ang pagmamahal mo sa sarili mo?

#30

Dalawang susi ang kailangan para mabuksan ang pintuan ng walang hanggan. Kung isa lang ang handang gumamit ng hawak niyang susi, mababalewala ang lahat.

#31

Magtatangka ka pa ba na muling magsimula kung maging ang ikalawang pagkakataon ay natapos na?

#32

Mabubuhay ang mga bulaklak sa kung saan namatay ang inalagaan ninyong pag-asa.

#33

Paano ka pa lalaban kung wala na ang lahat maliban sa mga alaala?

#34

Kapag maagang nawala ang pag-ibig, nangangahulugan ba na marami ring oras para ito ay maibalik sa iyo? O maraming oras para makahanap ka ng kukumpleto sa buhay mo (bagay man o tao)?

(2018)

More Thoughts While Watching blogs at Minsan Okay Lang Ma-traffic.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.