Edukasyon Nga Ba Ang Sagot sa Kahirapan?

May 31, 2013 keyt 0

Maaaring maging sagot mo ay OO at maaari rin namang HINDI. Dahil magkakaiba tayo ng opinyon at magkakaiba rin ang ating mga naging buhay. Marami sa atin ang guminhawa ang buhay dahil sila ay nakapag tapos ng pag-aaral at marami rin ang guminhawa ang buhay dahil sila ay nagsikap kahit sila’y hindi nakapag […]

My Special Love

May 30, 2013 shallom 1

  Tawagin na lamang ninyo akong Ranny at very special talaga ang lalaking mahal ko. Kasi ay mahal ko siya ha ha. Magkababata kami ni […]