Bitter

June 30, 2011 marieangelineyeo 2

One of my guy friends told me that girls are so fortunate because the boys are the ones who do the 1st move. and yeah, […]

Lost in Translation

June 30, 2011 LuiRowe 21

We always say that the key to a success of any relationship is communication.  Having married to a wonderful white guy, I found out that […]

The Hindsight

June 30, 2011 xtianimperio 2

Advisory: Mature Content – Editor. — Have you ever been in love? Have you ever been with someone whom you’ve almost love him unconditionally? Well […]

No Image

Kailangan ka ba talaga?

June 29, 2011 ejaybasaliso 40

Ang subject na Rizal, Science, Araling Panlipunan at kung anu-ano pang subject na kailangan mong maipasa para makatapos ng elementary, high-school at college. Ang tanong […]

No Image

Haplos ng Kapayapaan

June 29, 2011 JoeTumambo 4

Mga mata niya’y dilat na dilat. Kaniyang pinagmamasdan ang dalawang batang magkahawak ang mga kamay, nagsasayawan. Ngunit kasabay ng pag-indak ng kanilang mga paa, ay […]

What A Pulis**t

June 28, 2011 laena 44

At first, I thought that last night would be an ordinary night. I went out of the office and walked to the bus stop with […]

Isang Tasang Halo-Halo

June 28, 2011 poiles 34

Umuulan na. Sa bawat pagpatak ng ulan sa bubungan namin, lalo kong nadama ang ginaw sa paligid. Nagutom ako bigla. May mga pagkain talagang nagpaparamdam […]

No Image

Status

June 28, 2011 dnsgabon19 3

Pag-ibig- napakaraming istorya. Sabi nga, “No story is alike.” Pero sa dami ng taong alam ko ang buhay pag-ibig, mas magandang sabihing, “No love story […]

I am pro RH BILL

June 28, 2011 leolutero 67

I am pro RH Bill although I do not contradict the wisdom of “the more, the merrier”. I do not believe in overpopulation although I […]