Pagkain ng midnight snack maaaring makaapekto sa work performance, ayon sa pag-aaral

  • Lumabas sa pag-aaral na isinagawa sa Amerika na mayroong epekto ang pagkain ng midnight snack lalo na sa mga taong nagtatrabaho sa umaga o daytime
  • Ayon sa pag-aaral, mayroong epekto ang ‘unhealthy eating habit’ sa work performance ng mga empleyado
  • Ang mga empleyado na kumakain ng midnight snack ay nakararamdam ng physical at mental problems

Naranasan mo na bang kumain ng midnight snack? Ano ang mga dahilan kaya naudyok kang kumain tuwing malapit nang maghating-gabi? Ano ang iyong nararamdaman kapag nakakakain ng midnight snack?

Imahe mula Freepik

Inilabas ng Journal of Applied Psychology ang isinagawa nilang pag-aaral kamakailan tungkol sa epekto ng unhealthy eating habits sa work behavior at performance ng mga empleyado. Ito umano ang unang beses na ginawa ang ganitong klaseng pag-aaral.

“It is relatively well established that other health-related behaviors, such as sleep and exercise, affect our work. But nobody had looked at the short-term effects of unhealthy eating,” ani Seonghee Cho, corresponding author at assistant professor sa North Carolina State University.

Isinagawa ang pag-aaral sa United States kung saan ay 97 full-time employees ang lumahok. Sa loob ng 10 consecutive working days, tatlong beses na sinagutan ng mga kalahok kada araw ang series of questions na ibinigay ng researchers.

Imahe mula Freepik

Kabilang sa mga tanong ay tungkol sa kanilang trabaho, at ano ang kanilang naging gawain bago matulog sa gabi. Sinagot din nila ang mga katanungan tungkol sa kanilang eating at drinking behaviors pagkatapos ng trabaho.

Lumabas sa pag-aaral na ang mga empleyadong mayroong unhealthy eating practice tuwing gabi tulad ng pagkain ng mga junk food at pagkakaroon ng midnight snack ay nakararamdam ng physical at emotional problems, tulad ng pagkakaroon ng diarrhea at pagkaramdam ng “guilt,” na nakaaapekto sa kanilang trabaho kinabukasan.

“The big takeaway here is that we now know unhealthy eating can have almost immediate effects on workplace performance,” dagdag pa ni Cho. “However, we can also say that there is no single ‘healthy’ diet, and healthy eating isn’t just about nutritional content. It may be influenced by an individual’s dietary needs, or even by when and how they’re eating, instead of what they’re eating.”