‘World PEACE’

(Photo Credit: blogs.dickinson.edu)
(Photo Credit:  blogs.dickinson.edu)
(Photo Credit: blogs.dickinson.edu)

Sa aking palagay hindi na makakamtam ng isang tao ang tinatawag nilang “World Peace” dahil ang kapayapaan ay mismong nasa ating mga sarili na mula nang mabuksan ang ating kaiisipan sa makamundong mga bagay.

Ang kapayapaan ay makikita mo oras na maging matagumpay ka na sa buhay. Tipong hindi mo na kailangang intindihan ang mga tao binubuka lang ang kanilang mga bibig upang hatakin ka pababa, tumutulong ka sa abot na iyong makakaya sa mga kapwa mong kinakapos sa pangangailangan, nakabukod ka sa polusyon at mga mapanghusgang mga tao sa siyudad, wala ka nang mga ‘PAPERS WORK’ na kailangang tapusin sa takdang oras, tanging ginagawa mo nalang ay humilata at magsaya, magpapaalam ka na walang panghihinayang dito sa makasariling mundo, kasama mo lang ang mga tunay na kaibigan at pamilya sa isang lugar na malayo kung saan naninirahan ang problema, at madami pang bagay na hindi mo dapat kailangang bigyang pansin.

Para sa akin ang ‘WORLD O MUNDO’ hindi kung saan tahanan ng mga tao kung hindi ay ang tao mismo. Kung ano man ang nakikita natin sa ating paligid ay isang panandaliang gamit at tulong na binigay nang nasa itaas para mapangalagaan natin ang ating sarili. Madaming may gusto ng ‘WORLD PEACE’ pero karamihan sa kanila ay tinitignang literal ang salita na ito at umaasang/naghihintay magkakaroon pa nito na hindi naman nila sinisimulang magbago mula mismo sa kanilang sarili. Dahil sa iba’t-iba ang ating paniniwala at kultura sa pamumuhay malabong mangyari na magka-isa tayo tungo sa kapayapaan.

Kaya ang mabuting gawin ay mag-aral nang mabuti at oras na makatapos ay maghanap ng magandang trabaho, mag-impok para sa kinabukasan, maghanap ng karamay sa buhay, pagdating ng panahon ay magretiro at ang ibang napag-ipunang kayamanan ay puhunan para sa ninanais na pagkakitaan na hindi lumalabag sa batas, bumili ng tahanan na malayo sa siyudad at malapit sa kalikasan, at sa puntong nagawa mo na lahat ng gusto mong gawin hindi ka na magsisisi at matatakot kung dadalawin ka na ni kalawit at duon mo masasabi na nakamit mo ang pilit na inaabot ng bawat nilalang ang ‘WORLD PEACE’.

About Pipoy

The Greatest Pleasure In Life Is Doing What People Say You Cannot Do
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!