USAPANG I.Q.

“Ang isip ay hindi isang sisidlan na kailangang punuin kundi upang papagliyabin.”–Greg Laconsay

Saan nangingitlog ang peacock? Sa puno o sa lupa?

            Kung ang sagot mo sa tanong ko ay sa puno, nagkakamali ka. Kung lupa naman ang hula mo, mali ka pa rin. At kung isa ka sa mga pilit naging mautak at ‘pugad’ ang sagot, sampalin mo na ang iyong sarili dahil hindi naman nangingitlog ang peaCOCK!

            Isipin mo ito: Lahat ng tao’y may isip ngunit hindi lahat ay ginagamit ito. Ngayon, makatarungan bang gawing sukatan ang mapanlitong tanong na nasa itaas upang malaman kung ang isang tao ay matalino o bobo? Matalas ang isip o mapurol ang utak? Kung hindi, ano nga ba talaga ang tunay na sukatan ng katalinuhan o kamangmangan ng isang indibidwal?

            Sa lipunang ating ginagalawan, tila kasing-nipis ng papel na iyong hawak-hawak ngayon ang mga oportunidad na maaaring matanggap ng isang taong walang pinag-aralan o natapos. Umiiral pa rin ang kinagisnan nating konsepto ng isang ‘matalinong tao’: May sangkaterbang medalya, maraming kursong natapos, at magaling mag-Ingles. Malayo daw ang mararating mo kung mataas ang taglay mong ‘I.Q.’  Samantalang kung ikaw ay ‘low I.Q.’, ‘slow’, o sadyang ‘gifted’ lang talaga sa kapurulan ng utak, mahihirapan ka raw na makahanap ng puwang sa ating lipunang puno ng matinding kumpetisyon sa trabaho at mga oportunidad. Dahil dito, ilan sa mga taong hindi pinalad na mabiyayaan ng katalinuhan at sapat na edukasyon ay tila nawawalan na ng pag-asang magbabago pa ang kanilang katayuan sa buhay….

            Kasi mahirap lang kami kaya’t hindi nakapag-aral. Kasi hindi ako magaling mag-Ingles. Kasi kulang ako sa iodized salt. Kasi BOBO ako. Kasi. Puro na lang kasi.

            Hindi ganito ang taong gustong may marating sa buhay. Oo nga’t hindi lahat ng tao’y nabiyayaan ng katalinuhan at pagkakataong makapag-aral ngunit lahat naman tayo’y binigyan ng isip. Isip na hindi lamang magagamit sa pag-aaral ng Anatomy, Algebra, at History ngunit maaari ring pag-alabin upang baguhin pa ang ating buhay at makatamasa ng magandang kapalaran.

            Mekaniko lamang si Ramon Magsaysay ngunit naging presidente ng Pilipinas. Itinuring man na mangmang, si Andres Bonifacio ay isa na sa mga dakilang bayaning kinikilala natin ngayon. Tindera lamang ng tsinelas si Socorro C. Ramos ngunit siya na ngayon ang may-ari ng tanyag na National Bookstore. Ilan lamang ito sa mga kuwento ng tagumpay na nagpapakitang maaari ring umasenso ang mga taong salat sa edukasyon.

Ngayon, masasabi mo bang ang mga taong nabanggit ko ay mga walang alam? Hindi. “Sapat nang may isa kang nalalaman”, wika nga ng presidente ng Executive Development Academy (EDA), “ngunit dito mo ibubuhos ang iyong kakayahan”.

Hindi sa dami ng kurso o medalya mo makikita ang ikinapagtatagumpay ng isang tao, kundi kung paano niya pinaunlad ang kanyang sarili sa gitna ng kanyang mga kahinaan at kakulangan sa buhay. Atin ring tandaan na hindi lahat ng matatalino ay gumagamit ng isip at hindi lahat ng mangmang ay hindi gumagamit ng isip. May mga matatalinong nauwi lang sa wala dahil sa kahinaan ng loob at kawalan ng tiwala sa sarili. Hindi kasi nila ginamit ang kanilang isip na nilikha upang tayo’y makapag-isip ng mga paraang makakapagpaunlad ng sarili at lipunan hindi upang ipagyabang, sayangin, at gamitin sa kasamaan.

            Marami ang matatalino ngunit iilan lamang ang henyo, sabi nila. Naisip ko naman, marami nga ang matatalino ngunit hindi hamak na mas marami pa rin ang mga “tunay na henyo”. Sapagkat ang bawat taong nilikha ng Diyos ay may karapatan at pagkakataong maging ‘henyo’. Papaano? Simple lang: Gamitin mo ang isip mo. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang nasa iyo, kundi kung paano mo ginagamit ang nasa iyo. Tandaan mo: WALANG TAONG BOBO. Mangarap ka’t abutin mo ito ilang beses ka mang madapa. Pilitin mong iwaksi ang iyong mga kahinaan at pag-igihing mapabuti ang iyong mga katangian. Maniwala ka sa bisa ng paniniwala sa Diyos at sa iyong sarili. Huwag na huwag mong ikukumpara  ang sarili mo sa iba. Magkaroon ka ng tamang prinsipyo sa buhay at piliting magpakatao.

Higit sa lahat, palagi mong tatandaan na peaHEN ang nangingitlog, hindi peaCOCK!

Kung susundin mo ang mga nabanggit, maniwala kang malayo ang iyong mararating kahit sabihin pa nilang “below sea-level” ang I.Q. mo!

Enhanced by Zemanta
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!