Status: Single +2

Status: Single + 2Status: Single

 Ang alam ko single ako. Binata at handang magmahal. Pero bakit +2?   Dalawa na kasi ang alaga ko. Hindi ko anak sa pagkabinata. Pero inaalagaan ko dahil pamangkin ko. Anak ng kapatid kong babae na sumunod sa akin. Na-ano lang sa terminong kalsada kung tutuusin, pero mas tanggap ng lipunan at mas madaling pakinggan.  Kapatid ko na nagpunta sa kung saang lupalop ng mundo para magtrabaho daw para sa mga anak.

Single ako, pero wala akong social life, walang gaanong kakilala sa paligid ng bahay namin, walang kainuman kung gugustuhin, walang kausap kung may himutok dahil wala na akong time para lumabas ng bahay. Wala na nga ba o nawala na lang dala ng pagkakataon?

Madali lang para sa akin ang iwan ang mga pamangkin ko sa bahay. May nanay naman ako na titingin sa kanila kung sakali. Pero mas pinili ko na rin ang ako ang magbantay upang makatulong sa magulang kong single din, – single parent.

 Ano nga ba ang ipinaglalaban ko sa salitang SINGLE?

 Wala naman. Naisip ko lang kasi na totoo ngang nawalan na ako ng social life samantalang yung kapatid ko na di umano ay magta-trabaho ang siya ngayong nagbubuhay-single.

Malaya na siya. Malayang malaya sa responsibilidad niya bilang magulang sa dalawa niyang anak. Nabibili ang mga gamit na gaya ng bag, sapatos, damit at gadgets na noon pa man ay pinangarap ko nang mabili. Malayang nakakakain ng kahit na anong pagkain sa fast sood o restaurant.

Samantalang ako o kami dito ay kailangan munang magpakain ng bata bago makakain nang matiwasay. Malaya na niyang napupuntahan ang iba’t-ibang lugar na nais niyang puntahan nang walang iniintinding kahit na sino.

Samantalang ako o kami ay kinakailangan munang isama ang mga bata sa pag-alis. Kung hindi man ay kailangang umuwi agad.

 Hindi lang pala bata ang nananakawan ng pagkabata. Maging ang mga kasing edad ko rin pala nananakawan ng panahon. Panahon na kung saan dapat ay nakikihalubilo ako sa ibang kasing edad ko para makipagkaibigan. Panahon kung kailan dapat ay hinahanap ko ang aking sarili sa iba’t-ibang lupalop ng daigdig. Oras na kung saan dapat ang status ko na ay “In A Relationship” o di kaya ay “It’s Complicated”.


About eson

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!