Randy (Yah Walleth Book 2) K-10

Kabanata 10    ‘Si Oying’

Nakahawak ang kaliwang palad ni Devie sa kanyang tiyan habang ang kanan ay isinuksok ang hawak na ATM card ni Randy sa machine.

Mula nang umalis si Randy ay tinitignan niya buwanbuwan kung naghulog na ang binata. Halos limang beses siyang nagpabalik-balik noon, pero wala.

Pagkatapos ng kanyang graduation ay sinadya niyang huwag nang magbalance inquiry muli.

Ang nais sana niya ay hintayin na lang ang pagbabalik ng binata dahil masasaktan lang siya kung palaging makikitang walang laman ang Card.

Nang maibigay na niya ang Pin number ay saglit siyang pumikit; “Please…” bulong niya at pagmulat ay pinindot ang balance inquiry.

Nag-init ang kanyang mga mata at mabilis na pumatak ang mga luha sa nakita.

Hinimas niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan at kasabay ng masaganang luha; “May desisyon na ako, baby… isisilang kitang may kikilaning ama. Huhuhu!” sa garalgal na boses ng dalaga.

Ipinasok niya ang ATM sa bag, inilabas ang kanyang panyo, pinunasan ang kanyang mga mata, nagsuklay, nagpulbos at huminga nang malalim bago nakangiting lumabas ng ATM booth.

“Hmm.. You look happy,” nakangiting sabi ni Hector.

Ngumiti ang dalaga sa binatang matiyagang sinasamahan siya saan man magpunta; “Oo. Lika, simba na tayo. May hihilingin ako kay Mama Mary,” malambing na sabi ni Devie bago ikinapit ang dalawang kamay sa braso ng binata.

“Sana ‘yung request ko sa iyo ang ibigay ni Mama Mary,” bulong ng binatang idinikit nang bahagya ang pisngi sa tenga ng dalaga.

Nakangiting tumingin si Devie sa binata; “Ang kulit mo,” anitong tila batang naglalambing. “Pagkagaling natin sa Simbahan, malalaman mo na ang sagot ko.”

“Talaga. Lika na, nakuh, baka magsara ang simbahan maudlot pa. Hehehe!” biro ng binata. “Tapos niyan, mamili tayo ng unisex crib ni Baby.”

_____________________

“Buo na ba ang pasya mo?” tanong ng ina ni Devie.

“Opo, Ma,” nakangiting sagot ng dalaga.

“Kung bakit kasi, ayaw mong pumayag na ipahanap ko ang lalaking ‘yun,” ani ni Mr. Christian na nakadama ng awa sa anak. Batid nitong pinipilit lang ng dalaga na maging masaya.

Lumapit si Devie at yumakap sa Ama. “Hindi na po kailangan, Pa. Ang mahalaga may ama ang apo n’yo, kesa wala.”

Lumapit din ang ina ng dalaga at niyakap ang mag Ama; “Basta ako, lagi akong naniniwala sa anak natin. Kung saan siya masaya, ‘dun tayo, Honey.”

“Okey. ‘Wa na ko sey. Magkakampi kayo, eh. Alam n’yo namang ayaw kong magdamdam kayo sa akin. Kayo ang boss ko, eh,” anang nakatawang ama.

“That is why, nagkaganito ako sa kakahanap ng kagaya mo, Pa,” biro ng dalaga.

Napatingala ang ama ng nakahawak sa noo;.”Aray, kasalanan ko pa.”

Natawa ang mag ina.

“Ahhhh! Arayyy…” ang dalagang biglang sinapo ng dalawang kamay ang kanyang tiyan.

Agad dumalo ang kanyang ina; “Bakit, naku, manganganak ka na yata. Sabi ko naman sa ‘yo sa ospital ka na manatili, eh.”

“Huwag mo nang sisihin, Placidoooooooo!” sigaw ng kanyang ama.

Agad namang pumasok ang tinawag at; “Sir” nakangiti pang tanong nito.

“Bilis ihanda mo ‘yung Fortuner!” utos nito sa kanilang family driver.

“Opo,” anitong mabilis na umalis.

_________________________

“Masyadong magulang ‘yang amo n’yo,” ani Oying habang nakatingin sa mga tauhang nagreretoke ng carpet sa living room ng Chinese room.

Ang lalaki ay isa sa mga Engineer ng QC department ng kumpanyang naglagay ng Carpet sa lahat ng funtion room at Palasyo ni Hambal.

Katabi niya si Randy na iniwan at pinagbantay ni Hambal gawa ng nandoon na ang ilang mga kasangkapang antigo mula sa China.

Bagamat mga nakabalot na ang gamit ay naniguro si Hambal na hindi magagasgasan ang mga ito.

Ayon sa Amo kapag may nakita siyang damage sa kasangkapan ay babayaran niya ‘yun habang buhay dahil sa nag-iisa na lang iyon sa mundo.

“Tapos na ang trabaho namin kung tutuusin pero panay reklamo, eh, ayos naman ang pagkakalagay. Halos talo na kami sa ibinayad niya, eh,” komento ni Oying.

“Di bale, baka mabigyan kayo ng bonus pagkatapos,” ani ni Randy.

“Kung tatay niya mag-aabot sa amin. Pero kung dadaan sa kamay ni Hambal, wala, malabo. Eh, baka nga ni hindi alam ng tatay niyang pinapalitan ‘yang carpet ng mas mura. Para makakupit,” saad ng matabang Engineer na kahit galit ay parang nakatawa pa rin.

“Sabagay, sahod nga namin ninanakaw ‘nun,” patango-tangong anang binatang pinamulsa ang mga kamay pagkuway lumakad nang may matanaw na nakaumbok sa isang bahagi ng Carpet. “Madidisgrasya tayo dito. Baka papalitan na naman ng buo. Dapat maidikit ng husto ito,” anitong lumingon pa kay Oying.

Pumunta ang binata sa salamin kung saan tanaw ang likuran ng Palasyo.

Humanga siya sa ganda ng hardin at; “Tsk! Tsk! Napakayaman talaga,” bulong ng binata.

Bigla ay naalala niya si Devie at hindi niya maipaliwanag ang nadamang kaba sa kanyang dibdib.

Pinili ng kanyang isipan na huwag iyong intindihin sapagkat masisira ang kanyang plano.

_____________________

“It’s a boy” nakangiting sabi ni Hector kay Devie.

Bagamat hindi pa nakababawi ng lakas sa hirap na pinagdaanan sa pagluluwal ng sanggol ay pinilit magsalita ng dalaga.

” ‘Yung sinabi ko sa iyo, ha,” anang dalaga kasabay ng pagpatak ng luha sa pisngi.

“Talagang sigurado ka na?” tanong ni Hector.

Tumango nang marahan ang dalaga

“Salamat. Magpahinga ka na. ako na bahala sa pag-aasikaso ng lahat,” bulong ng binata.

Nang marinig iyon ay nakangiting pumikit ang dalaga.

“Sir, Kailangan po ng Marriage Contract para sa pagsasaayos ng apelyido ng bata,” anang nurse kay Hector.

“I know, here,” sagot ng binata bago inabot ang isang envelope.

Itutuloy….

Kabanata 9 –  http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-9/

Kabanata 8http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-8/

Kabanata 7 –  http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-7/

Kabanata 6 –  http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-6/

Kabanata 5 —  http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-5/

Kabanata 4 —  definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k4/

Kabanata 3http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-3/

Kabanata 2  —  http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-2/

Kabanata 1  –  http://definitelyfilipino.com/blog/randy-yah-walleth-book-2-k-1/

About mr clown

Hindi po ako writer. Trying hard lang po. Naglilibang lang at baka sakaling sa paglilibang ko ay malibang din kayo. Oh, e di everybody happy. Hek! Hek! ~ mr clown c")
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!