Pagmamahal….

Pagmamahal (Photo Credit : Sifranzaypinoy.wordpress)
Pagmamahal (Photo Credit : Sifranzaypinoy.wordpress)
Pagmamahal    (Photo Credit  :    Sifranzaypinoy.wordpress)
Pagmamahal (Photo Credit : Sifranzaypinoy.wordpress)

Paano mo nga ba masasabi sa sarili mo na…”eto na nga?! Siya na talaga..”

Gaano ka ba kahanda na iwasan at iwanan ang mga nakagawian mo nang gawin sa iyong buhay, simula noong matuto ka magmahal at makipag-relasyon…

Anu-ano ang mga bagay na nakatutulong upang, sa bawat pakikipag-relasyon, maiiwasan mo ang muling maghanap ng iba pa?? na kahit na sa anu pa mang kadahilanan, alam mo na mayroong masasaktan..ang taong iyong karelasyon, ang taong naging malapit sa iyo at higit sa lahat, ang iyong sarili.

Sa bawat relasyon ba, ano ang mahalaga? ang pagmamahal…ang respeto…tiwala…unawa…suporta…pagtanggap ng lahat ng kahinaan at kalakasan…pagttyaga…pagiging bukas at tutoo… para sa iyo…ano ang pinakamahalaga?

Sapat na ba ang mga katagang…MAHAL KITA!!!

Sa huli, pinkamahalaga pa rin ang pagmamahal…sa tamang paraan…sa tamang panahon…at sa tamang tao.

Sapagkat sa huling sandali ng ating buhay…ang pagmamahal na iyong inialay at ibinigay sa taong yaon, sa mga taong naging bahagi ng iyong buhay, na naging kasama mo sa iyong paglalakbay…ay ang pinakamasayang alaala at pinakamagandang pakiramdam na siyang lulukob sa iyong puso at diwa…

author:  makata

About makata


Disclaimer: Definitely Filipino is a community blog. All who write for this blog are independent, unpaid authors. All views, content, images are the responsibility of their respective writers and not of Definitely Filipino. Please contact the author directly with questions about this article.


Send a private message to author makata

  • Angela

    sa larangan ng pagmamahal ang kata mo nga makata, mula sa puso ang bawat salitang binitiwan mo.. Keep on writing…