On Losing Virginity

“Ay hindi na virgin, ayaw ko na sa’yo.” – – Ito ang mga katagang lumalabas pag alam ng lalaking hindi sila ang nakauna sa ibang babae.

In our generation, we can’t hardly find someone who married a virgin. It is because nauuna muna ang “live in” bago ang kasal or titikim muna sa mundong makasalanan. Kaya naman pag ayaw na sa’yo ng partner, then break up follows which is a fact. Naiiwan ang mga babaeng talunan dahil ika nga isinuko na ang bandila. Hindi mo naman masisi ang isang babaeng umiiyak sa huli.

Alam natin na hindi lang ang pagbibigay sa sarili ang paraan to show our love. But this happens nowadays, naging batayan ng pagmamahal ang pagtatalik kahit magnobyo pa lamang. Naiiba ang ating henerasyon sa lumipas na panahon. Ganyan talaga, constant sa mundong ito ang pagbabago.

Nabigo man ako sa unang pag- ibig, alam kong hindi pa huli ang lahat ngunit sadyang ang tuksong tumikim sa masarap na kasalanan ay nangyari na naman sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko naman kayang sabihin at aminin sa lalaking nagpatibok uli sa aking puso na ako ay hindi na virgin. Come what may, ika nga. Siyempre nagalit siya pagkatapos ng aming pagtatalik. Akala ko doon na nagtatapos ang aming buhay pag- ibig. Sinumbatan niya ako. Narinig ko ang mga salitang inayawan ako dahil sa hindi na ako virgin. Tinanggap ko iyon. I have to suffer and stand afterwards. Sinabi ko sa kanya ang aking nakaraan kahit huli na at least nasabi ko na ang katotohanan. Akala ko, mawawala na ang respeto niya sa akin sa kanyang nalaman. Ngunit nagkakamali ako. Sa halip, inalok niya ako ng kasal dahil sa mahal niya ako ng tunay.

Napatunayan ko rin na kahit nadapa man tayo, sadyang pinaglaanan tayo ng Poon na may gumabay sa atin para maibalik natin sa ating sarili ang respeto at dignidad na sa akala natin ay wala na.

Photo credit: ashexposed.blogspot.com

About MARICEL

i love to blogs though i am not a professional writer. My minds goes anywhere, it is just a fruit of my imagination. This fruit may instilled in your mind and learn from it. I hate people who judged me. i am here to share the talents i have. Just give your opinions but not against the writer...