Lipunang Matuwid

change_thoughts
change_thoughts (Photo credit: MMcDonough)

Baliko, o, e ano naman?

Malaking usapin ba iyon? E ano naman kung wala sa normal at nakasanayan, masama ba iyon? Hindi ba dapat kung saan

ka magiging maunlad bilang isang tao, dun ka? Kung saan ka mas magiging masaya, dapat iyon ang susuportahan ng pamilya at mga kaibigan mo? Hindi ba dapat mahalin ka nila kung sino ka talaga? Hindi ba’t may karapatan kang matanggap sa lipunang ginagalawan mo? O e ano nga ngayon kung baliko, ilegal ba iyon?

Sa komunidad na mayroon ang Pilipinas, maliit lamang ang populasyon ng mga taong kayang maging bukas sa mga ganitong pagbabago sa lipunan. Mas naiisip nila kung ano ang kinalakihan nilang tama kahit na ang tama na iyon ay gawa lang din naman ng tao o nagmula lamang sa mga konsepto. Mas pinapaboran ang mga “tama” at agad-agad na kukutyain ang mga “mali.”

Hindi ba nila naisip na gawa-gawa lamang ang mga pinapaniwalaan nilang tama o mali. Hindi ba sila nag-iisip? Hindi ba’t sila lang mismo bilang tao ang makapagsasabi ng tama o mali para sa sarili nila? Buhay nila iyon, hindi iyon buhay ng kung sino man at dahil buhay nila iyon, sila lamang ang may karapatang mag-desisyon kung ano ang nararapat sa kanila kahit pa gaano kalaking utang na loob ang mayroon sila sa ibang tao. Ang tao lamang na iyon ang makapagsasabing tama ito o mali para sa kanya, na dumedepende sa kanyang mga natutunang mga aral at paniniwala sa buhay. Konting utak lamang at pag-mumuni-muni, malalaman mo kung ito ay para sayo o hindi para sayo.

Balik tayo sa pagiging baliko, kailangan bang sumunod sa nakasanayan? Napa-unlad na ba ng pagsunod sa nakasanayan ang bansang Pilipinas? Hindi ba’t sila’t-sila pa rin ang ibinoboto natin sa pwesto? Hindi ba’t mayayaman pa rin ang yumayaman? Hindi ba’t mahihirap pa rin ang kaawa-awa? E bakit sunod pa rin tayo ng sunod sa nakasanayan?

Bakit hindi mo simulan? Bakit hindi ko simulan? Bakit hindi natin lahat simulan ang pagbabago? Pagbabagong maaaring maging daang matuwid tungo sa kaunlaran ng bayang ito.

August 2, 2011

Enhanced by Zemanta

About Kat M.

Volunteer. Daughter. Sister. Friend. Development Worker. Traveler. Pinay.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!