Kung Kailan Mali Ang Pagmamahal

(Photo Credit: gameaccessibility.blogspot)
(Photo Credit: gameaccessibility.blogspot)
(Photo Credit: gameaccessibility.blogspot)

Ang pagmamahal ng ina sa kanyang anak ay tunay na hindi mapapantayan ng kahit anong bagay. Mula pa sa pagbubuntis ay iningatan at inaruga ang kanyang sanggol, hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pagsilang. Sabi nga nila, kumpleto na ang pagiging babae mo kapag isa ka nang ina.

Iyan mismo ang naramdaman ni aling Ellen nang araw na isilang niya ang kanyang panganay na anak.

Nalubos pa’ng tuwa ng mag-asawa kasi lalake ang bata. Lahat ng hirap at pagod sa panganganak (halos lumuwa daw ang mga mata niya sa sobrang pag-iri) ay sulit.

Simula noon, kay Gany na umikot ang mundo nila. Hindi na rin kasi ito naisipang sundan dahil sa katakot-takot na hirap na dinanas ni aling Ellen sa panganganak. Unico hijo, kumbaga. Bata pa lang ay nasanay na si Gany na palaging nakukuha ang gusto niya. Mula sa magaganda at mamahaling laruan, masasarap na pagkain, magagandang damit at kung ano-ano pa.

Actually, sa private school pa nga siya pumasok nang pre-school at elementary siya. Palibhasa’y medyo may-kaya dahil nasa abroad si mang Jess at may maliit na negosyo naman ai Ellen, bigay todo ang pagmamahal nila kay Gany. Kahit may mga pagkakataong mali ang ginagawa nito ay hinahayaan lang nila.

“Ganyan talaga, bata kasi eh!” ang palasak na pagngangatwiran ng mag-asawa sa mga maliliit na kamalian ng anak.

Kinalakihan ni Gany ang ganoong sistema, kaya naman lahat ng kalokohan at pagsisinungaling sa magulang ay nagawa niya nang magbinata na siya. Grabeng pagmamakaawa ang ginawa ni aling Ellen sa kanya para pumasok at magtapos siya ng kolehiyo. Pero wala ring nangyari, dahil ang gusto niya ang palaging nasusunod.

Halos madurog ang puso ni aling Ellen nang dumating ang araw na malulong si Gany sa ipinagbabawal na gamot. Sinubukan niya itong pigilan, pero wala siyang nagawa. Napakatigas na nito. Umasa na lang siya’t nanalanging darating din ang araw na magbabago ang pinakamamahal niyang anak.

Nang maisipan ni Gany na magkapamilya ay todo suporta ang mag-asawa. Nagawa nga nilang ibinenta ang kanilang panghanapbuhay na bangka para lang sa bonggang kasalan, dahil nga unico hijo (at para mapagbigyan ang high-class nilang mga balae).

Umasa silang ito na ang pagkakataon para magbago ang anak. Ngunit lalong tumindi ang kalbaryo nila. Lumaki kasing tamad si Gany. Kaya hindi man lang nito naisipang maghanapbuhay para sa kanyang pamilya. Sina aling Ellen ang tumutustos sa lahat, mula sa panganganak ng sosyal nilang manugang (dahil unica hija din!), pang-gatas ng mga apo, pangkain, at lahat- lahat pa.

Tiniis lang ng mag-asawa ang lahat dahil sa pagmamahal sa anak.

Nang mga panahong iyon ay naghihirap na sila. Nagsimula na rin kasi silang pagnakawan ni Gany. Lahat ng puwedeng maibenta para lang makapagbisyo ay kinukuha niya. Dumaan ang mga taon, marami nang nangyari. Si mang Jess ay namatay na mahirap at kunsumido. Hiniwalayan na si Gany ng asawa niya dahil wala rin namang mapala sa kanya. Pero ok lang! May bago naman siyang asawa. (Match pa sila, kasi may bisyo rin.)

 Si aling Ellen, lalong naghirap at nalubog sa utang. Matanda na siya ngayon, senior citizen. Pero sa kabilaedad niya ay nagtitinda pa rin siya ng mga lutong ulam, galing sa kaunting puhunan na inutang sa five-six (na mga ilang araw lang eh, ubos na dahil dito nila kinukuha ang lahat ng panggastos). Tinitiis ang pagod at init sa pagluluto para lang makakain silang lahat. Sa mga libreng oras niya ay tumatanggap pa siya ng mga tahiin, para makasapat sa kanila. Samantalang si Gany, de-bisyo na, batugan pa rin.

Noon, tuwing nakikita ko si aling Ellen, tinatanong ko sa sarili ko, “Ano ba’ng nagawa niyang mali?”

Sabi ng iba, siguro ‘yung isa lang ang anak niya, dapat daw kasi nag-anak pa siya para kung palpak yung isa, at least may iba pa. (Naniwala naman ako, kaya nga apat ang anak ko eh!) Nakalulungkot ang nangyari sa kanya.

Paanong nangyaring ang isang anak na pinalaki mo sa pagmamahal ay puro pasakit pa ang isusukli sa kanyang magulang?

Tunay ang kasabihang “matitiis ng anak ang magulang, pero ang magulang hindi kailanman matitiis ang anak.” dahil hanggang ngayon ay magkasama pa rin sila. At sa kabila ng lahat, kapakanan pa rin ni Gany ang iniisip niya.

Ngayon alam ko na, ang tanging kamaliang nagawa ni aling Ellen ay ang maling pagmamahal na ibinigay niya kay Gany.

Walang masama sa pagmamahal sa anak, dahil sila ang pinakamagandang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos at tungkulin natin bilang mga magulang na mahalin sila at ibigay ang lahat ng makakaya natin para sa kanila. At isa sa pinakamabuting pagpapakita ng pagmamahal ay pagtuturo sa kanila sa tamang landas at pagbibigay ng maibiging disiplina habang musmos pa.

Sabi nga sa Bibliya, “Sanayin mo ang bata ayon sa daang nararapat sa kaniya; tumanda man siya ay hindi niya iyon lilihisan.” – Kawikaan 22:6

About mapagmahal_na_ina

Ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat.. At walang inang maghahangad ng hindi mabuti sa kanyang sariling pamilya, sapagkat likas sa aming mga ina ang maging "mapagmahal_na_ina".
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!