K-A-L-I-N-G-A Tseklist…Patnubay ng Magulang (Ano’ng Score mo?)

Photo Credit: Facebook)
Photo Credit: Facebook)

Photo Credit:  Facebook)

Magulang ka ba?  O  Ma-GULANG?   Subukan mo nga ang tseklist na ito.  Tignan natin kung ano’ng score mo?

Mula pa noong 2007, nakasasalamuha namin ang maraming  magulang sa pamayanan.  Bukod sa pagiging PTA officers, bahagi rin kami ng  NGO na nagsusulong ng mga programa at proyekto para sa mga kabataan. Napabilang din kami sa mga proyekto ng lokal na pamahalaan at pamahalaang panlalawigan ng Laguna.

Dahil pamilya ang pinakamahalagang yunit ng lipunan, ginawa naming isa sa aming adbokasya ang palaganapin ang pagkakaroon ng RESPONSABLENG PAGPAPAMILYA O Responsible Parenting,  naglalayon na magkaroon ng mas mabuting tahanan ang mga kabataan KUNG may responsableng pagpapamilya.

Ang mga paaralan ay nakapagrerequest ng parenting seminars at workshops mula sa aming samahan.   Ang kadalasang tanong ng mga magulang ay “Paano po ba maging mabuting magulang?”

Dahil  batid na namin kung anu-ano ang mga suliraning kinakaharap ng mga magulang, pinagsamasama namin ang mga sangkap at inayos ko ito sa paraang madaling matandaan ng mga magulang.

Unang-una, wala namang eksaktong pormulasyon sa pagpapamilya.  Hindi naman kasi parepareho ang ating mga sitwasyon, NGUNIT kung may gabay ang mga magulang, mas madali nilang matatandaan ang mga paalala at aral sa kung paano maging mabuting magulang, ‘di po ba?

Sa aminin man natin o hindi, maraming pumapasok sa pagpapamilya nang walang kahandaan sa bagong estadong papasukin.  Kadalasan ay nagiging “trial and error” ang estilo ng parenting. Ngunit hindi naman dapat ipakipagsapalaran ang ating pamilya.  Dapat ay patuloy tayong nag-aaral kung paano maging mabuting magulang at magbahagi sa kapwa nating magulang kung ano ang mas mainam para sa ating mga anak.

Kaya para sa mga nais ng madaling gabay…eto na po.  Tinangkilik po ng maraming magulang ang patnubay na ito.   Subukan n’yo nga kung lumalapat kayo sa tseklist na ito.    ^__^

KALINGA – Patnubay ng Magulang

K– omunikasyon  — Napakahalaga na ang ating pamilya ay may bukas na komunikasyon.  Sikaping makamulatan ng inyong mga anak na maaari nila kayong kausapin, kuwentuhan, hingan ng payo, sabihan ng nararamdaman kahit pa ito personal.  Malaking bagay ang emosyonal na katatagan sa ating mga anak.  Kung tayo ay madali nilang nakakausap ukol sa mga bagay-bagay, mas lalaki silang may malawak na pananaw.  Ipinapayo ang pakikipagkuwentuhan sa mga anak, dagdagan ang pasensiya kung hindi nila minsan nauunawaan ang ating ipinararating.  Lawakan din ang pananaw na may sariling perspektibo ang ating mga anak na dapat din nating tignan upang mas maging malusog ang ating komunikasyon.  Iwasang magmura o magbitaw ng masasakit na salita.  Tandaan na ang ating mga anak ay ekstensyon ng ating pagkatao at dapat din nating igalang ang kanilang damdamin.

A – ral  — Magulang ang higit na dapat pinagkukunan ng aral ng mga anak; hindi ang kaibigan, kamag-anak o kapitbahay.  Tayong mga magulang ang kanilang unang guro at kaibigan.  Kaya dapat na mabubuting aral ang ating maibahagi at maituro sa kanila.  Mas madaling maghatid ng mga aral kung maayos ang  Komunikasyon.  Mas makikinig ang mga bata sa mga aral na ating ibabahagi sa kanila kung ito’y ipaiintindi sa maayos na pananalita.  Tayo rin ang dapat na maging mabuting ehemplo para sa kanila.  “Children learn more from example.”  Ang mga aral ukol sa kabutihan ay sa atin nila matututunan KUNG nakikita sa atin.  Huwag nating hayaan na ibang tao ang magturo sa kanila ng tama at mali.  Sa atin ang  nakaatang ang tungkuling palakihin ang ating mga anak sa mabubuting aral.

L – ambing  —  Walang bata ang hindi sasaya kapag malalambing ang mga magulang.  Mas madali ring sumunod ang mga bata sa malalambing na pananalita.  Isama na rin dito ang ‘humor”.  Ang mga kengkoy na ama at ina ay nagdadala ng sigla sa tahanan.  Mas dadalas ang hagikgikan at tawanan sa pamilyang hinagod ng lambingan.  Subukan n’yong mag-utos nang pasinghal.  Sumunod man sila ay hindi naman nila ito gagawin nang may ngiti o kagalakan.  Subukan n’yong bigyan ng tawag-lambing ang bawat isa sa  kanila.  “Prinsesita ko, paabot naman ng aking tsinelas!”  ^__^

I – nspirasyon  —  Palakihin ang inyong mga anak nang may inspirasyon sa kanilang mga puso.  Hayaang mangarap at tulungan ang inyong mga anak na abutin ang kanilang pangarap.  Sana’y kayo ang maging inspirasyon nila,imbes na tagahila paibaba.   Bigyan ng motibasyon upang lagi silang inspiradong mag-aral, inspiradong tumulong, at may pagtitiwala sa kanilang sarili.  Hindi dapat magmula ang inspirasyon sa ibang tao.  Higit kaninuman, hindi ba’t napakasarap kung tayong mga magulang ang iniidolo at inspirasyon ng ating mga anak?

N – gayon  —  Sa murang edad nila, sikapin nang ipakita at ipakilala sa ating mga anak ang kahalagahan ng bawat ngayon na dumaraan, na ang panahon ay umaandar at hindi na naibabalik kapag nasayang.  “Time is gold,” ‘ika nga.   Kabilang na rito ang pagtataboy sa mga salita at gawi na “mamaya na, saka na, wag na lang.”  Ipaalam sa kanila na ang “ngayon” ang magiging pundasyon ng mga darating na bukas.  Ipakita n’yo na kayo man ay naniniwala sa kahalagahan ng bawat ngayon!

G – abay  —  Gabayan natin ang ating mga anak sa landas ng buhay.  Ang mga aral na itinuro natin sa kanila ay kailangan nilang personal na maranasan.  Huwag nating saluhin ang bawat pagsubok na darating sa kanila.  Kailangan nilang matutong lumipad, ikampay ang kanilang pakpak.  Gabayan natin, at huwag “buhatin” sa bawat pagkadapa nila.  Tulungan natin silang mag-isip nang tama at maayos; hindi yung tayo lagi ang mag-iisip para sa kanila.  Hal.  gabayan sila sa pag-aaral, ngunit huwag gagawin ang kanilang mga aralin o asignatura para sa kanila.  Kapag ginawa natin yun, ginagawa nating lumpo at tamad ang ating mga anak.  Paano sila matututo?

A – sal  —  Ang mga anak daw ang salamin ng mga magulang.  Diyan din nagmula ang “kung ano ang puno, siya’ng bunga.”  Ingatan na ang mga anak ay lumaking may mabuting asal.  May paggalang sa kapwa, may mabuting kalooban at kahanga-hangang pag-uugali.  Muli, ang kahalagahan ng “teach by example.”   Namamana ng mga anak ang mabubuting asal na nakalakhan sa magulang.  Gayun din naman ang masasamang asal!  Hindi madaling maimpluwensiyahan ng mga external factors ang ating mga anak kung matibay ang pundasyon nila sa loob ng tahanan.  Hindi rin gugugol ng napakaraming oras kasama ang  ibang tao ang ating mga anak KUNG may masaya at masiglang tahanan silang nauuwian.   Sikaping positibo at maalwan ang tahanang inuuwian ng mga bata.  Sa simula pa lamang ay gawin nang batas ang hindi pagsasabi ng mga salitang negatibo gaya ng tanga, gago, at mga pagmumura.  Panatilihing may awtoridad na tinitingala sa pamilya; pinakamainam ay ang ama, na siyang nagtatakda ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin.  Turuan ng disiplina ang mga anak mula pa sa kamusmusan.  Iwasan ang pananakit at pagbibitaw ng napakasakit na mga salita hangga’t maaari.  May mga batang sadyang sensitibo at maramdamin.  Kilalanin ang bawat anak at tanggapin ang kanilang pagkakaiba.  Huwag na huwag pagkukumparahin ang mga anak; hindi ito makabubuti sa kanilang samahang magkakapatid.

Ang KALINGA ng mga magulang ang siyang huhubog sa pagkatao ng mga anak.  Kung ang bawat anak ay nabibilang sa mabuting pamilya na nagmamahalan at nagdadamayan, gagawin din nito sa magiging sariling pamilya ang nakagisnan.  Kung ang bawat pamilya ay nasa mabuting kalagayan at may maayos na samahan, mas bubuti ang kalagayan ng ating bansa.

Sana...ito ay pagtuunan ng ating pamahalaan.  Sana palaganapin ng mga namumuno ang pagbibigay ng mga seminar at workshops sa mga barangay at sa mga LGU, ukol sa responsableng pagpapamilya.  Kung hindi man natin mailigtas ang mga napariwara nang anak, sana, mailigtas pa natin ang mga susunod na henerasyon.  AMEN.

Definitely yours,

MJ, your Mom Online

About Mommyjoyce

Isang simpleng nanay na adik magbasa, adik magsulat at adik sa anak! Idol ko si Mother Theresa, kaboses ako dati ni Ate Shawie Cuneta (joke); maawain sa mga madudungis, siga sa mga taong nang-aapi, at lifecoach sa mga kabataan at mga magulang na walang ibang makausap, Ang simpleng motto ko in life: Cherish everyday (not just because it could be my last); kundi kasi, bukas iba na naman ang flavor ng buhay! Kaya namnaming maigi!
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!