Growing Old Versus Growing Up

Photo Credit: FotoSearch
Photo Credit: FotoSearch
Photo Credit: FotoSearch

Ang edad ng tao ay hindi sapat na basehan ng kanyang maturity.  Maturity doesn’t come with age, I dare say.

May mga kabataan naman kasi na sa kabila ng kanilang murang edad ay malawak na ang pananaw sa buhay.  Sila ang mga “matandang bata”.  Mga old souls. Marahil ay sa kabila ng kanilang kabataan ay namulat na sila sa mga katotohanan ng buhay.  Naranasan na nila ang iba’t-ibang pakikibaka sa sari-saring aspeto ng buhay na naging sanhi upang mas maging malawak ang kanilang pag-iisip kung ikukumpara sa mga ka-edad nila at kahit sa ibang mas nakatatanda sa kanila.

Sa kabilang dako, may mga tao rin naman na may edad na kung maituturing at sila ang mas inaasahan ng lipunan na mas maging “matured” ang pag-iisip, sila pa ang umaakto na parang mga batang-paslit.  Minsan, daig pa nila ang mga bata dahil sa kanilang kababawan at pagiging childish (Nagmamadali masyadong mag-second childhood?!).

Ito ang pinaka-ayaw ko sa lahat.

Ayos lang naman kasi na maging child like.   Walang problema sa pagiging child at heart.  Ayos nga iyon.  Ang pangit ay ang maging childish.

Hindi kasi kaaya-ayang tingnan na may edad ka na ay may temper tantrums ka pa rin.  Ano ka, toddler?!  Imbes na ikaw ang mas maging mapang-unawa ay ikaw pa ang una sa listahan ng mga makikitid ang utak.

May mga tao talagang ganito (let’s assess ourselves, baka isa tayo sa kanila).  Nangingibabaw ang ID personality ng mga ito.  Ang Id ang nagsasabing ,“I WANT WHAT I WANT NOW!”  (Oh, lesson naming ito dati sa Psych Nursing kaya hindi ko maaaring kalimutan).  Parang bata na kailangan ibigay agad-agad ang gusto dahil kung hindi ay tiyak na magkakagulo.  Sila ang mga tipo ng tao na ayaw pakinggan ang mga sinasabi ng iba. Hindi nakikita ang mga mali sa kanilang mga sarili bagkus, buo ang paniniwala nila na sila ang tama lagi.  Walang ibang magaling kung hindi sila ( Me, myself and I).

Marami akong kilalang ganito.  Minsan ay napapangiti na lamang ako at sinasabi ko sa sarili ko n asana naman sa pagtanda ko ay huwag akong matulad sa kanila; ang tumadang paurong.  Marahil ay hindi rin naman sila dapat husgahan.  Bawat isa nga naman sa atin ay kanya-kanyang kuwento at iba’t-iba rin ang pinagdaanan sa buhay.

Ang sa akin lang, hindi ba’t mas magandang umakto tayo na naaayon sa ating mga edad?  Mas mainam na habang tumatanda tayo ay naipapakita natin ang tamang maturity level na mayroon tayo base sa atng mga natutunan sa loob ng maraming taon (puwera na lamang kung wala kang learnings in life).

Kaya nga dapat na sa bawat karanasan natin (be it good or bad) ay matuto tayo.  Hayaan nating hubugin tayo ng bawat karanasan natin sa buhay.

Mas maganda rin na hindi lang sarili natin ang ating isipin at laging nakikita.  Subukan din nating pakinggan ang opinion ng iba.  Subukan din nating tingnan ang mga bagay-bagay ng ayon sa pananaw ng ibang tao para hindi naman maging bulag ang pananaw natin.

Huwag tayong hanggang salita lamang.  Actions speak louder than words.  Don’t get stucked sa stage na umaasta ka pa rin para kang bata.  People need not just to GROW OLD but to GROW UP as well (in every aspect).

-April13 3/30/13-

About april13

Nurse na nakastuck sa Disyerto. Writer na naglalakbay sa iba't ibang mundo ( hangga't kayang marating ng utak ko).
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!