DFBI Blogger of the Week 3 (Aimeeindubai)

Kumusta ang buong linggo ninyo, mga ka-DF? Naging maulan ang mga nakaraang araw, marami pa ding lugar ang lubog sa baha. Sana ay muling maging maayos ang lahat para sa mga kababayan natin.

Ngayong araw na ito, muli tayong magtatampok ng masipag na blogger ng Definitely Filipino.

Para sa linggong ito, ang napiling blogger ay si Aimeeindubai. Kilala siya sa mga akdang katulad ng:

Nakabingwit ng Foreigner

Too Much LOVE Will Kill You

Si Inay – Na Laging Chaperon ng Aking Buhay (A must-read story)

Why do Men Cheat, at

When a Foreigner Meets the ‘Taga-Bukid Girl’.

Sino nga ba ang tao sa likod ni Aimeeindubai?

Kilala siya ng mga kaibigan niya bilang Aimee Ampalaya, 23 taong gulang, masayang namumuhay kasama ang kanyang asawa sa Dubai, United Arab Emirates. Siya ay isa sa mga magagaling nating ka-DF na may paniniwalang Islam.

Nagtapos ng elementarya sa “Malapgap Elemtary School”, sekondarya sa  “Saint Isidore Academy” at kolehiyo sa “Bukidnon State University” kursong B.S. Hotel and Restaurant Management. Dati siyang nagtrabaho sa Phoenix Supermarket bilang cashier, ngunit ngayon ay kasalukuyang Sales Executive sa Nor Alsama Real Estate Dubai.

Tinanong namin kung ano ang pinagkakaabalahan niya, masaya siyang sumagot nang “My hobby includes cooking, writing, reading, singing, and browsing internet. I love watching cartoons, action movies and horror.”

 Idinagdag pa niya na ilan sa kakayahan niya ay “computer skills, sales skills, can speak Thai language, urdu/benggali, Moroccan Arabic, Spanish a little bit and Mandarin Chinese.”

Q >  Paano mo ilalarawan ang sarili mo?

“I am a person who is positive about every aspect of life. There are many things I like to do, to see, and to experience. I like to read, I like to write; I like to think, I like to dream; I like to talk, I like to listen. I like to see the sunrise in the morning, I like to see the moonlight at night; I like to feel the music flowing on my face, I like to smell the wind coming from the ocean. I like to look at the clouds in the sky with a blank mind, I like to do thought experiment when I cannot sleep in the middle of the night. I like to sleep early, I like to get up late; I like to be alone, I like to be surrounded by people, I like the flat cornfield in my village. I like delicious food and comfortable clothes; I like good books and action movies. I like the land and the nature, I like people. And, I like to laugh. I’ve always wanted to be a great writer; I am just someone who does some teaching, some research, and some writing. But my dream is still alive.”

Q > Ilang bagay na gusto mong malaman ng mga mambabasa tungkol sa iyo:

A hardworking and ambitious person. Programming is a major part of my life, and so I spend most of the day reading, researching and downloading ready code. I am basically a simple, adaptable and fun-loving person, whom others consider as sincere and friendly, too. I am enthusiastic about taking up new challenges in life. Friendly and joyful is what my friends would describe me. I am always trying to help people in need even when I know they won’t appreciate it, I can’t help it. I am strong-minded, I am a person everyone comes to when they need a  shoulder to cry on. I am a good listener. I think I am an overall good person.  Every day is a new experience! I love to help others and enjoy laughing and watching others having a good time! I am a very honest person who will bust her butt to  achieve goals in life! I am very much into nature and will pull over on the side of the road to move a turtle so it doesn’t get run over. I don’t like seeing people get hurt and I will defend people who can’t defend themselves!

 Q > Ano ang una mong karanasan sa pagsusulat?

“Naah, that was when I was in High School. I used to write jokes on ‘Daily Inquirer’, and just followed by articles on DF which  publishes online.”

 Q > Gaano katagal ka nang nagbabahagi ng blog? Ano ang nagtulak sa iyo upang magblog?

I started blogging since I found DF, seriously. I write because I enjoy it.

Q >  Tungkol sa anu-anong paksa  ang kalimitan mong isinusulat?  Saang paksa o kategorya ka pinakakomportable at bakit?

Love Stories, life stories, or anything that comes to my mind.

Q > May sinusundan ka bang routine sa pagsusulat? May nagpapalakas ba ng pagnanais mo na magsulat? Pangyayari, bagay o tao?

(The) Definitely Filipino site.  Sometimes I’m really busy. So when there’s an opportunity to write, I grab it and scribble some writings.

 Q > Anong klaseng mambabasa ang pinakagusto mo?

All of them, different readers gives me different perspective, so I do appreciate all of them.

Q > Ano ang pinakamasakit na komentong natanggap mo mula sa  mambabasa?

Comments saying that I mislead my readers, that sucks.

Q > Maaari ka bang magbigay ng ilang artikulo o blogs ng kapwa mo blogger na nagustuhan mo?

“Break na Tayo?”, “Life Bus”, “Mga Banat ni Iceburn”, “Hindi na ako Birhen”, “The Best You Can Be” at marami pang iba.

Q > Sa mga blogs o artikulong naisulat mo, alin dito ang maitutring mong top 5?

  1.  Anong Pangarap Mo,
  2. When a Foreigner Meets the ‘Taga-bukid Girl’,
  3.  Salamat sa Nabigong Pagtatanan,
  4. Tips for a Long Lasting Relationship, and
  5. ATM Machine- a Sugar Daddy Story.

 Q > Ano-anong tips ang maaari mong ibigay sa mga mambabasa na nag-iisip na ring lumikha ng mga akda?

Keep writing, always remember to inspire yourself that you can do it.

******

Aimeeindubai can be reached at her official facebook page at  http://www.facebook.com/pages/Aimeeindubai/257802777671974 or at Definitely Filipino Blog   http://definitelyfilipino.com/blog/author/aimeeindubai/ o sa DF Bloggers International http://www.facebook.com/pages/DF-Bloggers-Intl/154382021361099

Enhanced by Zemanta
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!