DAKILA KA

(Photo Credit: eternallifeblog.com)
(Photo Credit: eternallifeblog.com)
(Photo Credit: eternallifeblog.com)

Ngayon pa lamang sa edad nating ito na bagito sa buhay ay hulmahin na natin ang ating sarili na maging kagalang-galang bagama’t simpleng tao pero respetado.

Kung kinakailangan nating maging suplado at istrikto, bakit hindi natin gawin kung ito ang siyang magbibigay sa atin ng daan tungo sa pagiging responsible sa buhay at pagiging tapat sa sarili bilang isang indibiduwal.

Sa pagbuo ng sariling pangalan na may dangal ay kasama rito ang pagkakaroon ng prinsipyo, kredibilidad, dignidad at paninindigan. Kailangan din nating maging matatag at matapang upang ang anumang kaguluhan at balakid sa buhay ay malampasan.

Ikaw bilang ikaw ay hahangaan hindi lamang sa kasalukuyang panahon kun‘di pati na rin sa mga susunod na henerasyon.

Hindi natin kailangan ng papuri mula sa isang malaking organisasyon, o sumikat sa bansa o maging tanyag sa buong mundo. Ang kailangan natin ay parangal mula sa puso ng bawat tao.

Ang importante sa lahat ay yaong nahubog mo ang iyong sarili bilang isang matuwid na nilalang at magandang ehemplo ng bawat indibiduwal. Sa bandang huli ay maipagmamalaki mo na hulmado ka ng tamang katuwiran sa sarili mong kilos at pagsisikap. Sa kabuuan, ikaw ay isang dakila at irerespeto ng sinuman – sa isip, sa salita at sa gawa.

About varcty

OFW
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!