Her Daunting Secrets…

January 24, 2017 Serene 0

She was battling between the indecency of confusion and having a sane reasoning amidst all the fantasies that have been circling and continuously roaming inside […]

Ang Dulo at ang Wakas

November 24, 2016 Serene 0

Sa pagkukubli ng kalungkutan sa iyong mga mata ang hatid sa akin ay pagaalala. Alam ko, alam kong hindi ka maligaya. Alam kong sa kabila […]

Ikaw ang Pamagat

November 20, 2016 Serene 0

Isang unos ang muli’y nagbabadyang sumubok sa katatagan ng aking kasarinlan na kay tagal ko din namang ipinaglaban. Sa pagkakasapit ng pagkauhaw na likha ng […]

A notion to confess

September 17, 2016 Serene 4

Contemplating between the thought of telling you and submerging with the verity that I’m not looking at you as the same person as before.  The circumstances […]

Something to Say…

May 10, 2016 Serene 1

Crippled with the thought of losing you this time and not allowing myself to do something about it. I wanted to fight for you but […]

5 Stages of Grief

April 9, 2016 Serene 0

Pitong taon at kalahati din ang itinagal ng relasyon natin, tagal na aakalain ng iba na pang-habambuhay na. Maski ako, inakala ko na tayo na […]

1 2
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!