“Sumpa Kay Inay”

March 30, 2013 cluelezz417 1

Mataman na nakikinig ako ng musika  habang nagpapaantok sa mahigit labing-anim na oras na biyaheng pabalik sa Pilipinas. Hindi ko alintana ang sunod-sunod na pagpatak […]

1 2 3 4 5 9
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!