Ang Pagpapatawad ay Hindi Katulad ng Resibo, na Ibibigay Mo Lang sa Isang Tao Kapag Nagbayad na Siya sa ‘Yo?

Receipts (Photo Credit : Worklivelaos)
Receipts (Photo Credit : Worklivelaos)
Receipts      (Photo Credit  :    Worklivelaos)
Receipts (Photo Credit : Worklivelaos)

Kung may mga taong hindi mo mapatawad, it’s time for you to move on, it’s time for you to forgive. Kaya nga forGIVE eh, kasi ibinibigay mo yun nang kusa. Hindi forSALE. Hindi mo hihintaying bayaran muna ng tao yung kasalanan o pagkakamaling nagawa niya bago mo siya mapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi katulad ng resibo, na ibibigay mo lang sa isang tao kapag nagbayad na siya sa ‘yo. Sabi nila, forgive and forget. Yes, forgive, then forget, but not the lessons na dala nung sirkumstansya at ng taong yun. Dahil dun sa lessons na yun kaya ka natututo at gumagaling sa buhay.

Forgiveness is an attitude of a strong person. Hindi kayang magpatawad ng isang taong mahina. Forgiveness is setting someone free, realizing that you are the prisoner. The more na di mo mapatawad ang isang tao, the more kang kakainin ng galit mo. Dahil di mo mapakawalan yung galit at gigil mo sa taong yun, di mo alam, ikaw na pala yung nagtayo ng kulungan para sa sarili mo, at yung taong yun, malaya na na nagpapatuloy sa buhay niya. For every 60 seconds of hatred and bitterness that you have, you are wasting a minute of happiness. The first to apologize is the bravest. The first to forgive is the strongest. And the first to forget is the happiest.

God’s grace is sufficient para ibigay yung strength sayo na magpatawad. Ask Him to help you. Yes it’s hard, He understand it, but if you will just let go and let God, He will change your attitude, He will change your heart, actually, He will give you a new heart. Just meditate on how God has forgiven us of all our sins. Wala pa man din tayong ginagawa para patawarin Niya tayo, pero nagpatawad na Siya. Di Niya sinabing pagbayaran muna natin yung mga kamalian natin bago Niya tayo patawarin. Nagkusa Siya, binigay Niya ng libre. Actually, gagawin mo palang ang isang kasalanan, pinatawad ka na. He knows all the mistakes and wrong things that we are about to do in the future and yet He already called us forgiven, all we just have to do is to believe and receive it. Imagine, pati yung mga di mo pa nagagawang kasalanan, binayaran at pinatawad na Niya. His new covenant says, our sins and wrong doings, He will remember it no more.

author:  remus po

p.e./mj

Enhanced by Zemanta
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!